Antall oppdrettsfisk i elva stuper

ALI: – Gledelig utvikling!

NESTEN BARE VILLAKS: Sportsfiskerne har vært flinke til å sende inn skjellprøver. Av 3003 fangede laks i Altaelva er det tatt prøver av 878.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Bare seks av de 878 laksene som det ble tatt skjellprøve av under sportsfisket i Altaelva i sommer var oppdrettslaks. Det gir en andel på bare 0,7 prosent, noe som er en klar forbedring fra tidligere år. I alle de tre foregående årene var tallet 3%.

Prosjektet med å ta skjellprøver for å kartlegge andelen oppdrettsfisk i Altaelva og Repparfjordelva er inne i sitt fjerde år, og er et samarbeid mellom NINA, ALI, Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening, Cermaq, Grieg Seafood og NRS.

– Dette er en gledelig, og ikke minst viktig, utvikling. Både vi og oppdretterne har en nullvisjon, vi ønsker 0 oppdrettslaks i elva, mens oppdretterne ønsker 0 rømming. Sånn sett er vi på rett vei, sier daglig leder Tor Erland Nilsen i ALI.


  • Saken oppdateres med mer fakta og flere kommentarer utover formiddagen.