Uaktuelt med ny- skole på Aronnes

– Vi vil holde oss utenfor den grønne linja, slår gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen fast.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Frp og Rut Olsen, tidligere leder av landbruksnemnda i Alta kommune, var opptatt av hvilke grep posisjonspartiene ville gjøre for å sikre at landbruksjord ikke ville bli bygd ned. Flere av representantene, også Senterpartiets Jan Martin Rishaug, var opptatt av å sikre areal for matproduksjon. Det ble spesielt vist til at et av alternativene for en ny stor sentrumsskole var på Aronnes innenfor den grønne linja.

– Når det gjelder sikring av landbruksjord kan jeg si at vi vil respektere den grønne linja. Vi vil holde oss utenfor, slo gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen fast.

Tidligere hadde MDG og Miriam Akkouche vært på talerstolen og sagt at hun var veldig fornøyd med at posisjonspartiene så langt i styringsperioden hadde fått mye til med tanke på tilrettelegging for matproduksjon.

– Vi har økt tilskuddene til nydyrking betydelig, påpekte MDG-representanten.

Gruppelederen til Ap fortalte også at posisjonspartiene hadde hatt møter og dialog med Alta Bondelag, og ikke oppfattet noen kritikk mot politikken som føres.

– Vi har også fortalt at det vil bli 300.000 til 400.000 kubikkmeter matjord tilgjengelig med de utgravinger som skal skje i Alta sentrum. Det gir et potensial å skape mange hundre dekar nydyrkingsareal. Jeg håper landbruksnæringen kjenner sin besøkelsestid og vil utnytte muligheten som nå foreligger, sier Østlyngen.