– Neste steg er Kvænangsfjellet

– Vi har mange klare planer, jeg sier ikke mer...

MER EN ALMINNELIG OPPTATT AV VEI: Regionveisjef Torbjørn Naimak skrøt i dag av entreprenørene som har ferdigstilt Møllnes-Halselv; Odd Mathisen AS, LNS AS, Jan Opgård AS og Mesta AS (elektro).  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Når de tre store prosjektene på E6 er sluttført i 2018, i Alta, Nordreisa og Kåfjord, vil bilveien mellom Alta og Nordkjosbotn være 22 km kortere. 13 av kilometerne kuttes ut gjennom Altafjorden, mens de resterende kuttes i Sørkjosfjellet i Reisa og i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune.

– Neste steg i retning Troms er Kvænanagfjellet, det er den neste flaskehalsen vi må gå løs på. Statsminister, ikke la det være noen tvil om at vi har både nordnorske og lokale entreprenører som er  i stand til å løse slike oppgaver. Vi har også mange klare planer...jeg sier ikke mer..., proklamerte regionveisjefen i sin tale under åpningen av ny E6-parsell vest for Alta i dag.

– Godt jobba, Geir Ove!

Da statsministeren åpnet ny E6 kunne Geir Ove Bakken endelig smile.


For Altas del er det av interesse at både E6 over Kvænangsfjellet, Kløftan på Rv93 og ulike partier på Rv94 ut mot Hammerfest får oppstart så fort som mulig. Etter en real boom de siste fem årene, med stor oppbygging av både maskinstyrke og kompetanse, er det nå bråstopp på veibygging. Alle de nevnte veiene er i tillegg mye brukt av altaværingene og naboene i kommunene rundt, og betyr mye for sikker inn- og utfrakt av gods.

– Prosjektene står i kø, og må prioriteres for å forbedre framkommeligheten og sikkerheten, og for at vi skal kunne ta landsdelen i bruk og nyttiggjøre oss verdiene vi har her. Rv93 bør komme raskt i gang, og målet om å oppklassifisere veien til E45 er god nordområdepolitikk. Vi må også vektlegge ferdigstillelsen av Rv94 til Hammerfest, sa ordfører Monica Nielsen i sin tale i dag.