Flere veier stengt grunnet uværet

...og flere utsatte kystområder herjes av vinden.

MANGE STENGTE VEIER: Stormen som herjer over store deler av fylket gjør det vanskelig for veifarende.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

Uværet som har sveipet inn over Finnmark har allerede skapt store problemer langs kysten. Finnmark politidistrikt melder om episoder der sterk vind har blåst kjøretøy av veien i Hammerfest. Flere faste gjenstander, både skilt, busskur og annet, har blitt eller er i ferd med å bli ødelagt av vinden.

En rekke av veiene i fylket er også stengt eller kolonnekjørt, fremgår det på Statens vegvesen sine hjemmesider.

På Sennalandet er E6 helt stengt.

Det samme gjelder Fv241 Kifjord-Dyfjord, FV264 Hopseidet-Skjånes, Fv888 Bekkarfjord-Hopseidet, Fv888 Hopseidet-Mehamn, Fv889 Snefjord-Havøysund

Et par veier østpå stenges senere i kveld, i påvente av at stormen skal komme. Dette gjelder Fv890 Kongsfjordfjellet og Fv891 Båtsfjordfjellet.

Fergesambandet Nyvoll-Eidet og Akkarfjord-Kjerringholmen er også innstilt grunnet uværet.

Av kolonnekjørte veier finner vi Fv98 Ifjordfjellet og Fv894 Mehamnelv bru-Kifjord.

I tillegg varsles det om vanskelig kjøreforhold ved rekke veistrekninger, enkelte av disse kan bli stengt på grunn av kort varsel, skriver vegvesenet.