Gjennombrudd for kvensk museum

Brede smil i kvenmiljøet.

GLADE: Hilja Huru og Trygg Jakola.   Foto: Pål Vegard Eriksen

nyheter

Norske Kveners Forbund  er svært glad for at man i budsjettforliket er blitt enige om en tilleggsbevilgning på 3,5 millioner kroner til Ruija Museum i Vadsø.

– Dette var helt avgjørende for at museet skulle kunne fortsette arbeidet for å bli et museum med mulighet til å ta et nasjonalt ansvar for den kvenske kulturen, mener Hilja Huru og Trygg Jakola, henholdsvis leder og nestleder i forbundet. 

De mener Venstre og Kristelig Folkeparti har med dette forliket med regjeringspartiene sørget for å videreføre det viktige arbeidet som museet gjør for å samle inn, synliggjøre og formidle den kvenske kulturen.

– Museet er nå sikret drift et år til, men vi forventer at dette følges opp i de kommende statsbudsjett, heter det i en pressemelding.