– Dette er en fantastisk seier

Flertall for fredningssak i Sametinget.

Toril Bakken Kåven og Kjetil Romsdal i partiorganisasjonen Nordkalottfolket.  Foto: Presse

nyheter

Nordkalottfolket jubler etter å ha fått fullt flertall for sitt forslag i fredningssaken. Saken dreier seg om at Sametinget foreslår fast fredningsgrense for samiske kulturminner, og at kulturminner fra før 1917, skal være automatisk fredet.

Dette er en justering av nåværende grense.

Nordkalottfolket foreslo at også kvenske kulturminner skal omfattes av dette, siden disse har svært dårlig vern i dag.

Vil likestille samisk og kvensk i vernesaker

Nordkalottfolket vil har likebehandling i fredning av kulturminner.


– Dette er en fantastisk seier for oss, og for likeverdig behandling av kulturer i nord. Dette er tatt direkte fra Nordkalottfolket sitt program, og er noe av det vi har vært veldig opptatt av. Vårt argument er at flere steder er kulturene så tett sammenvevd at man ikke engang med sikkerhet kan si om det er samisk eller kvensk kulturminne, og da er det naturlig at man har, sier parlamentarisk leder Toril Bakken Kåven i en pressemelding.

Likeverdighet

– slik jeg ser det, beveger Sametinget seg i en retning hvor man tar likeverdighet mer på alvor. Kvensk og samisk kultur er noen ganger fullstendig umulig å skille fra hverandre, og at Sametinget nå anerkjenner at det er slik i enkelte områder. Jeg husker godt fra de første årene mine på Sametinget – da ble det alltid møtt med øredøvende taushet om man nevnte kvensk kultur. I så måte ser jeg at etter vår inntreden, hvor vi med største selvfølge har nevnt kvensk kultur der det er nødvendig, så har det langsomt, men sikkert blitt en holdningsendring, sier Kåven.

Hun forteller videre at det ikke er Sametingets jobb å arbeide for kvenske saker i sin allminnelighet, men at man nå «drar det med seg» i de tilfeller det faller naturlig.

– Man sier til den kvenske befolkningen at vi ser dere, og vi hører dere og vi anerkjenner at dere også har en historie i nord, avslutter hun.