– Alta tapte første slag

Siste utvikling: Krav om nytt gruppemøte.

UTSETTER: Ap-gruppa vraker fylkesrådmannens innstilling om å gjøre VargsundXpressen permanent med to rotasjoner. I stedet vil Kari Lene Olsen sette fram forslag om utsettelse av avgjørelsen til fylkestinssamlingen i mars når saken kommer opp onsdag ettermiddag. Dette er klart etter gruppemøte onsdag morgen. 

nyheter

Siste utvikling: Altaposten er kjent med at SVs Tommy Berg har gitt Ap-gruppa beskjed om at han kommer til å støtte fylkesrådmannens innstilling om å gjøre VargsundXpressen permanent. Det samme har en annen av Arbeiderpartiets samarbeidspartnere, KrFs Svein Iversen.

– Jeg finner det som nå skjer så dramatisk at jeg vil rette en sterk anmodning til Ap om et nytt felles gruppemøte mellom samarbeidspartiene. En utsettelse slik Ap-gruppa går for vil være det verste som kan skje, og skaper en ny usikkerhet rundt et tilbud som er avgjørende for både distriktsbygder og ikke minst tilgjengelighet til sykehus. VargsundXpressen er et ansvar for alle parti som sitter med styringen av fylkeskommunen, og det må Ap følge opp, sier Berg.

BRYTER MED AP: Tommy Berg vil ikke følge Ap-gruppa  Foto: Arkivfoto

Han håper og tror at Ap vil åpne for et nytt gruppemøte, ikke minst fordi vedtaket om utsettelse vil ramme både tillit og troverdighet til fylkesordfører Runar Sjåstad og «samferdselsminister» Geir Ove Bakken som har stått på for å bygge opp et godt hurtigbåttilbud mellom Alta og Hammerfest.

Berg sier at dersom han ikke klarer å overtale Ap-gruppa til å sikre dagens Xpress-ruter permanent, vil han trygle Ap-gruppa om å fristille representantene. Nær halve Ap-gruppa ønsker i utgangspunktet å gå for fylkesrådmannens forslag som vil gjøre Xpressen permanent med to daglige rotasjoner.

Et annet spørsmål som må svirrer blant fylkestingsdeltakerne er om det finnes utbrytere i Ap som vil gå for fylkesrådmannens innstilling og dermed sikre flertall.


Før fylkestinget tok lunchpause skrev vi denne saken:

Det er en kort oppsummering etter at Ap nå har diskutert saken internt onsdag morgen. Til tross for at fylkesordfører Runar Sjåstad, lokal «samferdselsminister» Geir Ove Bakken og Ap-veteranen Roger Hansen den siste uka har jobbet intenst for å få Ap-gruppa med på å støtte fylkesrådmannens innstilling om å gjøre VargsundXpressen permanent med to rotasjoner, måtte de til slutt berge stumpene ved å godta at saken blir utsatt til fylkestinget i mars. Ap-gruppa vil samlet stemme for å gi økonomiske rammer slik at VargsundXpressen kan opprettholde dagens to rotasjoner fram til 1. juli.

Flertall i Ap for å si nei til hurtigbåten

Én stemme kan avgjøre skjebnen til VargsundXpressen.


 – Dette må du ta med gruppeleder Remi Strand, er den korte tilbakemeldingen Altaposten har fått i en sms fra Geir Ove Bakken.

Taus gruppeleder

Bakken avviser å kommentere saken, og vil verken bekrefte eller avkrefte at den allerede har vært behandlet av gruppemøte til Ap. Han og resten av fylkestinget er nå i gang med sin to dagers samling, men vår reporter i Vadsø, Bjørn Hildonen, sier at hurtigbåtforbindelsen mellom Alta og Hammerfest neppe komme til behandling i fylkestinget før lenge etter lunsj. Sannsynligvis blir ikke saken behandlet før onsdag ettermiddag.

Altaposten har også kontaktet gruppeleder Remi Strand for å få vite om det var kampvotering i gruppa da saken ble behandlet.

– Vi gir ikke uttalelser fra gruppemøtene. Kari Lene Olsen uttaler seg til pressen angående denne saken, sier Strand i sms.

Tøffe tak

 Det vi vet er at saken opprinnelig skulle vært behandlet av gruppa mandag ettermiddag/kveld. Av ulike årsaker ble den utsatt til tirsdag. Her viste det seg at Hammerfest-miljøet hadde gjort et grundig forarbeid og hadde sikret seg flertall, rett nok bare med en stemmes overvekt. Med et vedtak i gruppa ville ei samlet Ap-gruppe på 17 stemt for å halvere forbindelsen Alta - Hammerfest, noe de hevder vil gi en innsparing på 2,5 millioner kroner. Med SVs Johnny Ingebrigtsen som støttespiller, ville det også vært flertall for kuttene i ekspressruta.

– Det ikke Ap-representantene er klar over er at inne i finansieringen ligger det en god del penger bevilget av Alta kommune. Det er penger som Ap-representantene vil benytte til andre prosjekt, men Alta kommune vil selvsagt ikke betale for noe som ikke leveres, sier Rut Olsen (Frp).

Fylkesrådmannen har i sitt saksframlegg gjort det klart at et alternativ for rotasjon 2 med en ny bussrute vil komme ut på samme kostnader, rundt to millioner kroner.

Gedigent nederlag

Alt tyder på at fløyen rundt Bakken og Sjåstad har gått på et gedigent nederlag i egen gruppe. Sjåstad har vært usedvanlig klar og tydelig på at VargsundXpressen er et svært viktig prosjekt for Vest-Finnmark, inklusiv  Hammerfest og Alta, samt for bygdene i Altafjorden. Med et vedtak som avslutter rotasjon 2 er det en allmenn oppfatning i det politiske miljøet at for VargsundXpressen ville dette vært starten på slutten.

– Dersom VargsundXpressen ikke skal gå 2 rotasjoner er det bare å legge ned hele prosjektet. Skal den fungere for alle typer reisende, og for begge byene, må den gå minst 2 rotasjoner, fastholdt Karlsrøm i en pressemelding fredag.

Kjøpte seg tid

Det er Nordkapps Kari Lene Olsen som på vegne av Ap vil gå på talerstolen og sette fram forslag om utsettelse og ytterligere evaluering. Forslaget betegnes som et forsøk på å kjøpe seg tid, og ikke minst et taktisk forsøk på å dempe reaksjonene i Alta-regionen. I forslaget som vil bli framsatt skal evalueringen gi svar på passasjertall, kapasitetsutnyttelse, økonomiske beregninger, høring av kommuner og bygder, samt pasientreiser. Evalueringen skal også påvise konsekvenser for økonomiplanen.

Høyre og Kristen Albert Ellingsen reagerer sterkt på det på nytt sås tvil om et tilbud som etter hans mening er helt avgjørende for at dagens sykehusstruktur i Vest-Finnmark ikke skal bryte helt sammen.

– Dette er en gavepakke til alle som heier fram en sykehuskamp og vil ha bort Hammerfest sykehus som alternativ for mer enn 60 prosent av befolkningen i Vest-Finnmark. God tilgjengelighet til sykehuset ville dempet polariseringen, men nå må jeg innrømme at jeg forstår de som har gitt opp en struktur hvor sykehuset i Hammerfest spiller en rolle, sier Ellingsen.