– Stort behov for nytt utstyr

Mandagens scooterulykke ble en vekker for Alta Røde Kors.

FRIVILLIGE: Førstehjelperne til Alta Røde Kors bruker mange timer til øvelse for å være klar når ulykken først er ute.  Foto: Alta Røde Kors

nyheter

– Etter mandagens hendelse, så ser vi at behovet for å oppgradere vårt utstyr er nå stort. Vår løsning per i dag fungerer ikke på en optimal måte for pasienten. Og det er pasienten som bestandig er i fokus, skriver Alta Røde Kors på sine hjemmesider.

Sledejakt

Operativ leder for lokallaget, Dan-Roger Karlsen, håper derfor altaværinger og andre nå kan bidra med økonomisk støtte.

– Dagens situasjon er per nå at vi har en flatslede som det er bygget karmer på, slik at den kan brukes til scootertransport av pasient. Den passet til den gamle militærbåren vår, men ikke på den nye båren, forklarer Karlsen.

Dermed blir ikke pasienten lengre i fokus, skulle uhellet først være ute og Røde Kors må rykke ut for å bistå.

– Sånn som scootersleden er bygget opp nå, så har ikke pasienten det behagelig og ligger utsatt til. Vi trenger en slede vi kan ha pasienten liggende i, slik at pasienten er i fokus med tanke på behandling under transport og varme inne i sleden, sier Karlsen.

Alle monner drar

For at hjelpekorpsets ønsker skal bli oppfylt er de avhengige av økonomisk bistand, da alt de gjør skjer basert på frivillighet.

Hjelpekorpset har per i dag 16 aktive førstehjelpere på sin alarmplan og dette tallet øker hvert år, til tross for at alle nedlagte timer er basert på frivillighet.

– Våre frivillige gir av sin fritid og dekker selv all nødvendig bekledning og personlig utstyr. Dette er vi enormt takknemlig for og avhengig av.

 – Om noen sponser 100 kroner, eller en bedrift 1.000 kroner, så hjelper alt. Arbeidet vi gjør skjer på vår fritid og vi tar ikke betalt for å gjøre det, sier Karlsen og ber de som er interesserte å sjekke altarodekors.no for mer informasjon.

  • Prisene på ny redningsslede og tilhenger er henholdsvis kr 39.900 for redningsslede og kr 73.000 for tilhenger.