– Frykter det verste når saken skal avgjøres

– Opp til Ap å avgjøre VargsundXpressens skjebne.

PRESSER AP: Høyre, både i Alta og Hammerfest, står sammen bak en avgjørelse i Høyres gruppe i fylkestinget om å gjøre prøveperioden med to rotasjoner for VargsundXpressen permanent. Marianne Haukland og Kristen Albert Ellingsen, begge fylkestingsrepresentanter for Høyre fra Alta er usikker på om Ap vil stå på vedtaket i hovedutvalget om å kutte én rotasjon.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det sier Kristen Albert Ellingsen og Marianne Haukland, to av representantene som i onsdagens fylkesting skal være med på å avgjøre VargsundXpressens framtid. Ikke bare er Alta-representantene enige, men de får full støtte hos Hammerfest Høyre til å opprettholde dagens rutetilbud med to rotasjoner som gjør det mulig å reise mellom Alta og Hammerfest flere ganger daglig.

– Dersom et flertall av representanter i fylkestinget fra Ap velger å presse en dårligere og mindre forutsigbar transportløsning på innbyggerne i Vest-Finnmark, må de i så fall gjøre det mot Høyres stemmer, sier Haukland og Ellingsen som kan garantere at Høyres gruppe samlet vil stemme for fylkesrådmannens innstilling om å gjøre prøveordningen med to rotasjoner for VargsundXpressen permanent.

Foreslår kutt av andre rotasjon

Ville ha to rotasjoner til Hammerfest.


Ap-signal

I Høyre har en sett seg nødt til å gå ut med en advarsel i forkant av fylkestinget til folk i Alta, Kautokeino og Loppa. Selv om Høyre har avklart internt at gruppa stemmer samlet for to rotasjoner, er frykten at sterke personer i Finnmark Ap vil bygge ned tilbudet. Finnmark Høyre mener VargsundXpressen er det beste alternativet for å sikre god tilgjengelighet til sykehuset i Hammerfest for befolkningen i Alta, Kautokeino og Loppa og som effektiv kommunikasjon mellom byene i Vest-Finnmark.

– Godt jobbet, Ingalill og Alf E

– Dere blir nok hyllet av deres egne.


– Ap, sammen med sine samarbeidsparti, har full kontroll i hovedutvalget for samferdsel. Og når hovedutvalget med klart flertall innstiller på å redusere antall rotasjoner kan vi frykte det verste når saken skal avgjøres i fylkestinget onsdag, påpeker Ellingsen og Haukland.

Ønsker fortsatt to rotasjoner

– Først og fremst er dette for å sikre et godt tilbud.


Delt Ap-gruppe

Fylkesordfører Runar Sjåstad bekrefter at det nå hviler et stort ansvar på Ap-gruppa for å sikre det han betegner som et svært viktig tilbud mellom byene i Vest-Finnmark.

– Det er opp til oss å sikre flertall, men det er ingen hemmelighet at det er ulike syn i gruppa på om vi skal gå for to rotasjoner, medgir Sjåsad.

– Hvor står du personlig i denne saken?

– Jeg har vært en pådriver for å få etablert denne ruta, også da den gikk under navnet 007. Da vi fikk skrevet ruta inn i valgprogrammet for denne perioden var jeg veldig glad. Prøveperioden med VargsundXpressen viser at ruta slik den er organisert treffer et behov i store deler av Vest-Finnmark, inklusiv Hammerfest og Alta, sier fylkesordføreren og legger til:

– Jeg er overasket og skuffet over hvordan tilbudet er blitt møtt av enkelte og måten det har skjedd på. Forventningene var en langt mer positiv holdning. Dette er et godt tilbud ikke bare med tanke på tilgjengelighet til sykehuset, men også for distriktsbygdene og for generell kommunikasjon mellom byene i vest. Prøveperioden har vært positiv med fine passasjertall.

Gruppe til Ap startet gruppemøte mandag ettermiddag og fortsatte tirsdag morgen, men fikk ikke behandlet VargsundXpressen da. Det er ikke forventet noen avklaring i saken før tirsdag kveld. Altaposten er kjent med flere sentrale politikere i gruppa som Runar Sjåstad, Geir Ove Bakken og Roger Hansen (Mehamn) går for å gjøre dagens ruteopplegg permanent. De to sistnevnte ble bundet av gruppa i hovedutvalget og stemte der for å kutte den andre rotasjonen. Spørsmålet er om de vil bryte med gruppa i fylkestinget dersom det blir flertall for å følge hovedutvalgets råd om kutt. I så fall vil det høyst sannsynlig være et flertall i fylkestinget for å gjøre dagens ruter permanent.

– Uforståelig demonstrasjon

Nestleder Tommy Berg (SV) i hovedutvalget for samferdsel var selv ikke til stede i hovedutvalget da hovedutvalget anbefalte å kutte én rotasjon, noe han mener vil være å rasere et meget godt tilbud som er i fin utvikling når det gjelder passasjervekst.

– Slik saken står i dag kommer jeg til å stemme for å gjøre dagens ruteopplegg fast, det vil si at VargsundXpressen skal videreføres med to rotasjoner. I og med at SV har et samarbeid med Ap vil vi måtte ha en prat først, men det skal mye til for at jeg stemmer for kutt selv om min fellesgruppa Ap, SV og KrF samlet stemte for å kutte rotasjon to i hovedutvalget, sier Berg til Altaposten.

Han reagerer svært sterkt på at det i Hammerfest ble tillyst og gjennomført demonstasjon mot VargsundXpressen, en demonstrasjon som skal ha bli litt organisert i regi av hans partivenner i SV.

– Det er for meg uforståelig at det i sykehusbyen Hammerfest drives ren agitasjon mot et tilbud som skal sikre god pasienttilgjengelighet, og et tilbud som kommer både by- og distriktsbefolkning til gode, sier Berg.

Ikke overrasket

Marianne Haukland i Alta Høyre bekrefter at det har vært kontakt med Hammerfest Høyre i saken, og at de to store Høyre-lagene i Vest-Finnmark er enige om å gå for fylkesrådmannens innstilling om å gjøre VargsundXpressen med to daglige rotasjoner permanent. Altaposten har forsøkt å komme i kontakt med leder i Hammerfest Høyre, Harald Knutsen, uten hell.

– For meg er det ikke overraskende at vi har Hammerfest Høyre med oss. Dette er et godt tilbud også for Hammerfest, men vi må ikke glemme at at 60 prosent av befolkningen i Vest-Finnmark er å finne i Alta og Kautokeino. De får en trygg transportløsning med tilnærmet 100 prosent regularitet, noe som betyr enormt mye med tanke på avstandene til sykehus. Helseforetak og Pasientreiser melder om et betydelig antall reisende fra Alta og Kautokeino og Loppa som kan knyttes inn mot hurtigbåten, påpeker Kristen Albert Ellingsen.

Han tror antall brukere vil øke når tilbudet innarbeides og viser til at det gir to timer spart reisetid for en tur-retur-reise mellom byene Alta og Hammerfest.

– Fylkesrådmannen har innstilt positivt. Han begrunner det med at alternativet med kun én båt-rotasjon og at nummer to erstattes av buss, vil ha samme kostnadsramme som dagens rute med to rotasjoner. Et skifte fra båt til buss-rotasjon vil komme på 2,0 til 2,5 millioner kroner, og utgjøre samme kostnad som i dag. Det er derfor ikke noe å spare på kutte VargsundXpressen fra to til én rotasjon, slår Høyre-politikeren fast.