– Er langt fra fornøyd

Annette Berger reagerer på Aps budsjettframlegg.

IKKE FORNØYD: – At Oppvekst er budsjettvinner skyldes barnevernprosjektet som kommunen har gått inn i, mener Annette Berger.  Foto: Arkiv

nyheter

Mandag gikk Venstre ut og advarte alle som har skolen kjær mot budsjettforslaget til posisjonspartiene. Trine Noodt hevdet at lovnaden om tidenes beste budsjett for grunnskolen er blitt tidenes verste med kutt av 36 lærerstillinger fram mot 2020. I 2017 skal det kuttes 6,5 årsverk, det samme som ble dratt inn i 2016.

– Jeg står fast på dette er et veldig dårlig budsjett for Alta-skolen, og når Ole Steinar Østlyngen sier at Utdanningsforbundet er fornøyd, blir jeg forvirret. Kan virkelig Utdanningsforbundet applaudere kutt av flere lærerstillinger, sier Noodt i dag.

– Ap forsøker seg med en skolebløff

– Mange fine honnørord, men mest prat.


Tallenes tale

Uavhengig av Noodts reaksjon har Utdanningsforbundet med leder Anette Berger tatt kontakt med Altaposten. Berger hevder at forbundet på ingen måte er fornøyd med budsjettforslaget til posisjonspartiene, heller ikke at Ap forsøker å skape inntrykk av at Utdanningsforbundet applauderer budsjettforslaget. I går sa Østlyngen at det kan bli lærerkutt, men at han og Ap garanterer at Alta kommune skal ha en lærertetthet over landsgjennomsnittet.

 – Statistikk kan brukes på mange måter, og alle bruker den slik at deres forslag framstår i et godt lys. For folk flest vil ikke helheten framkomme, og man sitter igjen med et mangelfullt bilde på virkeligheten. Slik er det  når det gjelder lærertetthet. Tallene sier en ting, men virkeligheten er en helt annen, klargjør Berger og legger til:

 – Utdanningsforbundet er overhodet ikke fornøyd med framlagt budsjett slik det tilsynelatende framkommer i Altaposten 30.november. At Oppvekst er budsjettvinner skyldes barnevernprosjektet som kommunen har gått inn i, i tillegg til at vi har tatt imot flyktninger som har krav på opplæring. Utdanningsforbundet har påpekt utfordringene med å kutte generelt i lærerstillinger år etter år. At man bruker en elevtallsnedgang på noen få elever som begrunnelse for å kutte stillinger blir helt feil. Det er ikke noen tvil om at det blir færre lærere per elever i Altaskolen. Vi inviterer herved politikerne inn i skolen, slik at de kan se elevene bak tallene.

Har penger

Leder i Alta SV sa i går at han og hans parti gjerne skulle sett mer penger til flere lærere og  innhold i skolen, og mener kommunen har muligheten til å finansiere det på en enkel og grei måte. SV ønsker å øke eiendomsskatteinntektene med 10 millioner kroner gjennom å justere skattesatsen for verker og bruk fra 5,5 til 7,0 promille.

– I all vesentlighet vil det ramme de store tunge utenbygds eiendomsbesitterene, og da i hovedsak Alta Kraftverk. Vanlige folk vil være fullstendig skjermet og ikke få noen økning. SV har tidligere foreslått å bruke ekstra inntekter til å styrke innholdet i skolen, sier Berg til Altaposten. Han understreker at tyngdeloven gjelder og at Ap som største parti har blokkert for økning av eiendomsskatten.

– Vi er uenig, men forholder oss til at vi er i mindretall, sier Tommy Berg.