– Følger ikke loven

Problemer for Kautokeinos flunkende nye tannklinikk.

SAMLET I ALTA: Fylkesrådet for funksjonshemmede i Finnmark, Aud Opgård, FFO Finnmark, Knut Mortensen, politisk valgt Senterpartiet, Turid Lien, nestleder, politisk valgt Kristelig Folkeparti, Terje Ryeng, fellesorganisasjonen SAFO, Tommy Berg, leder, Alesia Andreassen, sekretær, Stein Wiggo Olsen, FFO og Norges Blindeforbund og Gro Johansen, FFO, Astma og allergiforbundet.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Det hevder Fylkesrådet for funksjonshemmede i Finnmark som var samlet til rådsmøte i Alta onsdag. En av sakene er den nye tannklinikken som åpnet i Kautokeino i april i år.

  – Det nye bygget har store mangler i forhold til universell utforming, er rådets konklusjon.

  – Det burde være en selvfølge at dette er på plass i 2016, mener Tommy Berg.

Dermed er ikke bygget tilgjengelig for en stor gruppe av befolkningen. Tilgjengelighet skal kontrolleres før bygget blir overlevert til byggherren – i dette tilfelle Finnmark Fylkeskommune.

Gjentakende problem

At byggherrene ikke følger ikke lovpålagte krav om universell utforming er et gjentakende problem. Ifølge Knut Mortensen er det heller ikke mer kostbart enn å bygge uten slik utforming.

– Kommer vi inn i prosessen i en tidlig fase, kan universell utforming implementeres allerede i planleggingsfasen, det vil bli mye rimeligere enn at byggherren må bygge om i etterkant for å etterkomme lovpålagte krav, forklarer han.

  – Brukermedvirkning er viktig – fra A til Å i byggeprosessen, fastslår Mortensen.

  – Vi finner feil i de fleste byggene, sier han.

Dørstokker og ledelinje

Stein Wiggo Olsen forteller at bygget har dørstokker og sort/hvit ledelinje. Problemet med ledelinja er at han ikke kan se den.

  – Ledelinja skal ha en fysisk utforming som er lett å kjenne med blindestaven, forklarer han.

  – Hadde vi visst om dette på forhånd, kunne vi protestert og fortalt hvordan det bør være, sier han.

Mangler kompetanse

Rådet tror manglene universell utforming er et resultat av manglende kompetanse hos byggherren.

– Jeg kan ikke tro at fylkeskommunen som byggherre har godkjent bygget med mangler i universell utforming med vitende og vilje, hvis de ikke har fått det de faktisk har bestilt, utdyper Berg.

– Det må skyldes manglende kompetanse på området, sier han, derfor er det så viktig med brukermedvirkning.

Nyttig for alle

Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ hvor mandatet er å ivareta de funksjonshemmedes vilkår i Finnmark. Rådet mener lokallagene må komme inn i byggeprosessene når nye offentlige bygg står på planen. I dag skal alle offentlige og private bygg, hvor offentligheten har adgang, ha universell utforming.

– Slik utforming er nyttig for alle, ikke bare funksjonshemmede. Tenk bare hvor lett det er å trille barnevogna opp rullestolrampen i forhold til å ta trappa, utfordrer Berg.

  – Vi er ikke så flinke til dette i Norge, men kommer man til utlandet er dette helt vanlig, mener han.

Mange krav

Rune Seim, eiendomssjef Finnmark Fylkeskommune, mener rådet har fått utfyllende svar på dette tidligere.  Noen av manglene ble påpekt under åpninga og det er gjort tiltak i forhold til disse i etterkant.

Han mener det er ulike tilnærminger for hvordan universell utforming blir tolket. Loven gir instrukser og anbefalinger om hvordan dette skal gjøres.

Noen ganger er det hensiktsmessig også å gjøre flere tiltak enn instruksen anbefaler.

  – Ting kan alltid gjøres bedre og da er vi avhengig av tilbakemeldinger, sier Seim.