Mann dømt for promillekjøring

Kjørte hjem fra byen med 1,7 i promille.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

nyheter

En mann i slutten av 30 årene fra Kautokeino er i Indre Finnmark tingrett dømt til fengsel i 21 dager og må i tillegg til å klare seg uten lappen i to år, betale en bot på 30.000 kroner. Mannen nektet i retten straffeskyld.

I tiltalen heter det at mannen 23. april i år kjørte bil fra Thon hotell Kautokeino til en privatadresse, til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt kl. 03.34 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 1,74 promille.

Med grunnlag i vitneforklaringer, blodprøveanalyser, tidsrammene i saken og tiltaltes forklaring, er retten kommet til at det er bevist ut over enhver rimelig tvi at mannen har forholdt seg slik som beskrevet i tiltalebeslutningen, og at han har handlet med forsett da han kjørte bil etter å ha inntatt alkohol.

– Retten har kommet til at straffen i utgangspunktet skal settes til 21 dagers fengsel. Tiltalte hadde høy promille da kjøringen fant sted. Særlig allmennpreventive hensyn taler for at det reageres med en streng straff i saker som omhandler føring av motorvogn i påvirket alkoholtilstand, heter det.

Mannen må i tillegg til nevnte staff, betale 3.000 kroner i saksomkostninger.