– Må inn i statsbudsjettet

Alta-ordføreren gjør finnmarksarrangement til kampsak.

GOD REKLAME: Alta-ordfører Monica Nielsen vil ha støtte til finnmarksløpet inn som fast post på statsbudsjettet, Her er Alta-ordføreren på plass under Finnmarksløpet 2016.  Foto: Privat

nyheter

Monica Nielsen fortalte allerede før helgens representantskapsmøte at hun ville spille en sak for støtte fra Finnmark Ap. Nielsen mener at det er på høy tid at finnmarksarrangement løftes inn i statsbudsjettet.

– Finnmarksløpet er for meg et helt spesielt arrangement fordi det favner veldig bredt geografisk og er fantastisk finnmarksreklame. Derfor har jeg tatt initiativ for å få direktestøtte til arrangementet over statsbudsjettet. Det tror jeg er viktig for å kunne utvikle arrangementet og på den måten få generert enda mer finnmarksreklame enn det løpet allerede i dag gir, sier Nielsen i en kommentar.

Fikk støtte

Alta Ap er ikke vant å få støtte for sine krav og forslag i Finnmark Ap, men forslaget om å kreve Finnmarksløpet inn i statsbudsjettet fikk full oppslutning i fylkespartiet. Uttalelsen ble vedtatt enstemmig og blir som en av noen få saker spilt inn til landsmøtet i Ap i 2017. Alta-ordføreren håper her på samme respons, og da kan Finnmarksløpet bli å finne på statsbudsjettet for 2018 dersom det blir regjeringsskifte neste høst.

– Det er et stykke igjen til at Finnmarksløpet får støtte direkte over statsbudsjettet, men erfaringene viser at dette er måten man gjøre det på. Uten full støtte fra Finnmark Ap hadde døren vært lukket, tror Nielsen.

Dette ble vedtatt:

«Finnmarksløpet skal inn som fast post i Statsbudsjettet.»

Med vedtaket fra Finnmark Ap fulgte også en bakgrunnsforklaring ført i pennen av Alta-ordføreren hvor det heter:

« Finnmarksløpet er Europas lengste og mest prestisjefylte hundeløp.  Løpet ble første gang kjørt i 1981 og etablert som AS i 2001. Løpet har utviklet seg til å bli et av de største idretts- og kulturarrangement i landsdelen.

Finnmarksløpet profilerer hele Finnmark, skaper aktivitet og positive ringvirkninger og symboliserer et samlet Finnmark. Finnmarksløpet har over år bygd opp et godt omdømme og viser frem den fantastiske Finnmarksnaturen og det unike Finnmark på en utmerket måte. For Finnmark og landsdelen bidrar Finnmarksløpet til viktig markedsføring av fylket både nasjonalt og internasjonalt.

Den store interessen dokumenteres blant annet med gjennomsnittlige seertall på 400.000 av NRK’s dekning av løpet og med over 1,1 millioner besøkende årlig på løpets nettside. 

Kostandene til gjennomføring har vært sterkt økende blant annet som følge av veterinære krav, økte kostander med sjekkpunkt og løyper.

Uforutsigbarheten i økonomisk støtte som varierer fra år til år er også en betydelig utfordring for arrangement på størrelse med Finnmarksløpet. Vertskommunene til løpet og Finnmark fylkeskommune har årlig stilt opp med økonomisk støtte og en rekke bedrifter en inne med sponsing, samtidig som gjennomføring av løpet krever dugnadsinnsats fra over 600 frivillige medarbeidere.

For Finnmark og Nord Norge er Finnmarksløpet viktig og det er behov for en mer forutsigbar økonomi.

For å oppnå det og for å sikre at Finnmarksløpet også i fremtiden skal være en sentral og viktig del av Finnmarks idretts og kulturarrangementer, må Finnmarksløpet inn som fast post på statsbudsjettet på lik linje med andre viktige arrangementer i Nord Norge som eksempelvis Arctic Race of Norway.»