– Unaturlig å flytte barn vekk fra sine nærmiljø

– Elevene i Alta skal få fortsette å gå på en skole i sitt nærmiljø.

Gruppeleder for Alta Venstre, Trine Noodt, ønsker å berolige Aps Bente Haug i skoledebatten.  Foto: Arkiv / fotomontasje Altaposten

nyheter

–  Vi har ikke handlingsrom til å filosofere over hva vi som foreldre eller politikere ønsker 
– nå er tida inne inne for å gi ungene det de har fortjent, sa Bente Haug (Ap) under hovedutvalget tirsdag, når saken om ny storskole ble tatt opp. Her la posisjonen med Ap, SV og MDG ut mot Venstre og partiets motvilje mot nedleggelse av små eller gamle skoler.

Det mener Trine Noodt (V) blir helt feil.


Hamret løs på skole- romantikk

Bente Haug var nådeløs da hun la premissene for skoledebatten.


– Arbeiderpartiets Bente Haug mener Venstres ledelse har  henfalt til drømmerier, romantikk og mimring om skoler. Det er ikke måte på hvor fjerne Venstre er fra denne verden. Jeg kan berolige Bente Haug om at drømmerier det gjør vi om natta, romantikken holder vi til privatlivet og mimringen tar vi i hyggelige lag, skriver Noodt i en epost til Altaposten, som svar til Haug & Co.

Hun mener at Venstre er høyst tilstede i virkelighetens verden, og har et verdisyn og noen valgløfter de har til hensikt å holde for sine velgere.

– Elevene i  Alta skal få fortsette å gå på en skole i sitt nærmiljø. Valget mellom nærskole eller storskole er et betydningsfullt verdivalg. Det betyr enormt mye for en trygg oppvekst at barn får gå på en skole i kjente omgivelser, med et nettverk av foreldre som kjenner hverandre og som kan stille opp for hverandre og elevene når det trengs. Nærskolene er Altas fortrinn som bosted, og årsaken til at mange velger Alta fremfor andre steder å etablere seg, mener Noodt.

Ikke bare positivt

Gruppelederen trekker frem Haug sitt eksempel fra Alta ungdomsskole sin «storhetstid» og mener at en storskole er et sosialt eksperiment vi ikke vil oppleve.

–  Jeg var selv elev der, og kan love at det er noe vi ikke vil gjenta. Stygge mobbehistorier kom opp og frem i lyset for et par år siden, da store deler av Alta sammen med resten av landet mobiliserte mot mobbing. Alle de som ivrer etter en ny storskole bør virkelig ikke trekke frem Alta ungdomsskole på sitt største som et godt eksempel på at store skoler er bra for elevene –det er direkte historieløst.

– Det vil være helt unaturlig å flytte barn vekk fra sine nærmiljø i Alta, og over på en felles storskole i sentrum. Venstre har større tro på at dagens skolemønster er til beste for barn. Mellomstore skoler har et mer oversiktlig skolemiljø og gode forutsetninger for et  godt samarbeid mellom skole og hjem, samarbeid foreldrene imellom og sammen med frivillige lag og foreninger i nærmiljøet. Vi tror dette er med på å skape et godt grunnlag for en trygg og god oppvekst for barn, skriver hun.

– Puss opp, ikke riv ned

Noodt mener at i stedet for å satse på en stor-skole, burde det satses på oppussing. Slik at inneklima og lokalene holder dagens standard.

– Mange av dagens skoler trenger både oppussing og renovering. Da gjør vi det. Pusser opp og bygger nytt der det trengs. Kostnaden ved å bygge en helt ny storskole er fremdeles skyhøy, og ingen vet hvor en skal hente de 25 millionene dette vil koste skolene ekstra hvert år, skriver hun.

– Skoledebatten har mange sider. Jeg håper alle debattanter og folkevalgte bestreber seg på å holde et saklig nivå på debatten og hva de selv ønsker, og ikke være så opptatte av å ironisere over andres standpunkter. Det er viktig at de som ønsker det, tør å komme med sin mening i den offentlige debatten. Dette gjelder fremtiden for barn i Alta, avslutter Noodt.