17-åring stakk mann sju ganger i ryggen med kniv

– Uten medisinsk behandling ville skaden vært livstruende.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I en nylig avsagt dom fra Alta tingrett heter det at 17-åringen fra Alta er dømt til 350 timer samfunnsstraff, og må betale erstatning for økonomisk tap til de to mennene på til sammen 22.392 kroner. Samfunnsstraffen skal gjennomføres over to år.

Festvold

Tiltalen retten skulle ta stilling til skrev seg fra en hendelse som fant sted på en privat adresse i Alta.

I tiltalen heter det:

«Søndag 14. februar 2016 stakk han NN sju ganger i ryggen med kniv. Minst ett av stikkene gikk gjennom brystveggen og skadet venstre lunge slik at denne falt sammen og luft lekket ut i brysthulen. Det utviklet seg et overtrykk i venstre brysthule, noe som medførte press mot høyre lunge. Uten medisinsk behandling var skaden livstruende.»

Og videre:

«Søndag 14. februar 2016 stakk han NN fire ganger i/ved høyre kne med kniv, slik at senen til den store muskelen på fremsiden av låret ble nesten fullstendig overskåret. NN måtte opereres, beinet ble gipset, han ble sykemeldt til 31. mai 2016 og må/måtte gjennomgå en gradvis opptrening av foten.

17-åringen møtte i retten og nektet for straffeskyld.

Aktor la ned påstand om ungdomsstraff, mens forsvarer tok til orde for at samfunnsstraff kunne være mer passende i dette tilfellet.

Basketak

I dommen fremgår de fornærmede i saken oppsøkte en hjemmefest hvor 17-åringen var tilstede. Mennene skal ha blitt nektet adgang til festen og bedt om å forlate festen. Etter en lengre diskusjon skal en av festdeltagerne og de fornærmede i saken ha gått ut i gangen for å snakke om et tidligere forhold som involverte 17-åringen.

– Her kom det til en tildragelse mellom (en av de fornærmede) og (en tredjeperson), ved at de begge ble opphisset, og (en av de fornærmede) tok tak i skjortekraven til (tredjepersonen) og holdt ham opp mot veggen/dørkarmen i døråpningen.

Det var da huseieren ble involvert.

– Hun så at (tredjepersonen) ble holdt av (den ene fornærmede), og at (tredjepersonen) slo mot (den ene fornærmede) uten å komme seg løs. Tiltalte gikk forbi henne i døråpningen og ut i gangen, og da han gikk forbi henne kjente hun noe presse mot henne, som hun senere skjønte hadde vært kniven som tiltalte hadde i lommen.

– Tiltalte gikk ut i gangen, slik at han kom bak (den ene fornærmede). Hun så deretter det som virket som slag fra tiltalte i (fornærmedes) rygg. Stikkene kom ikke veldig raskt, men de kom bestemt. Etter hvert slapp tiltalte kniven og tiltalte gikk inn i leiligheten. (Den andre fornærmede) forlot stedet og gikk ut, mens (den ene fornærmede) ble liggende i gangen og fikk førstehjelp fra (en kvinne), heter det.

Tiltalte har forklart at han ble dratt ut i gangen av begge de fornærmede samtidig som det ble sagt at han skulle bli med dem. Tiltalte fryktet at han skulle bli tatt med ut for å bli banket opp eller bli kidnappet.

Denne forklaringen mener retten er i konflikt med forklaringene fra de øvrige vitnene, retten har derfor ikke lagt denne forklaringen til grunn i vurderingen av hvilket hendelsesforløp som anses å være bevist.

Etter en samlet vurdering mener retten at det er funnet bevist ut over enhver rimelig, fornuftig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, og at han har handlet forsettlig. I vurderingen av tiltaltes forsett har retten lagt vekt på at tiltalte stakk flere ganger, mot begge fornærmede.

Ikke nødverge

Retten viser til at en nødvergehandling ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig.

– Selv om retten ikke kan utelukke at (tredjepersonen) og tiltalte hadde grunn til å føle seg truet av situasjonen som hadde oppstått, mener retten at nødvergehandlingen som tiltalte foretok – knivstikkingen – gikk lenger enn nødvendig, heter det.

Ingen oppreisning

Rettens flertall mener at begge de fornærmede selv var skyld i at situasjonen oppstod, ved at begge de to fornærmede bevisst og planlagt dro uinvitert til den aktuelle festen med hensikt å ta et oppgjør med en eller flere av festdeltakerne.

– Flertallet mener at de skadelidtes truende oppførsel på festen i stor grad gjorde at de selv satte i gang den situasjonen som oppsto.

17-åringen frikjennes derfor for kravene om oppreisningserstatning fra de to fornærmede.