Tøffe kår om fire år

Fra 2020 må Kautokeino bruke 16 millioner kroner mindre hvert år.

ADVARER MOT FRISLIPP:  Rådmannen Kent Valio har med i betraktningen av KS spår manko på 16 millioner kroner i forhold til i år. 

nyheter

Rådmann Kent Valio har tidligere advart politikerne i kommunen mot å reversere sparetiltakene. Han har hele tiden for øye at kommunen kan risikere å gå på en smell på lengere sikt, selv om det akkurat nå ser bra ut.

Må fortsatt spare

– KS sin prognose for Kautokeino tilsier at virksomheten fra 2020 må bruke 16 millioner kroner mindre årlig enn i dag. Jeg er likevel det man må kalle en forsiktig optimist, selv om det kan komme uforutsett minustall på slutten av året, påpeker rådmannen.

Han har allerede under budsjettreguleringen tidligere i høst løftet en advarende pekefinger mot frislipp av kommunalt pengeforbruk, rett og slett fordi det kan komme overraskelser. Rådmannen slår fast at kommunen fortsatt befinner seg på Fylkesmannens liste som Robek-kommune, der det er Fylkesmannen som bestemmer over investeringer, blant annet. 

– Er du så mye optimist at du tror Kautokeino kommune kan komme seg ut av Robek-lista etter inneværende år?

– Når det gjelder Robek skal jeg være forsiktig med å si noe fire måneder før regnskapet for i år er ferdig, men jeg er forsiktig optimist, det kan jeg si.

Lavere fravær

Normalsituasjonen for kommunen er at det hvert år er for høyt sykefravær. Valio beskriver årets situasjon slik: – Sykefraværet har variert gjennom året, slik det vanligvis gjør. De siste månedene har flere enheter fått betydelig lavere sykefravær, men årstallet tør jeg foreløpig ikke spå om, sier han i dag.