Når Torgeir åpner denne tunnelen blir E6 enda kortere

...og det blir 80-sone langs hele strekningen.

ÅPNER OM EN MÅNED: Nesten 12 km med ny E6 åpner samtidig midt i julemåneden. Delprosjektleder Torgeir Dahle gleder seg til å slippe deg løs på den splitter nye veistrekningen mellom Alta og Talvik. 

nyheter

13. desember åpner Statens vegvesen endelig 11,5 km med splitter ny E6 fra Møllenes til Melsvika. Og her snakker vi ikke bare reasfaltering; veien er rettet ut og går delvis i nye parseller, med blant annet to tunneler, en innkorting på 2,1 km og 80 km/t-fartsgrense på hele strekningen.

Innkortingen her på parsell 3, 4 og 5 er likevel bare småtterier i forhold til det som er levert på noen av de andre parsellene:

  • Parsell 6/7 Hjemmeluft-Møllenes: 6,4 km kortere
  • Parsell 1 Langnesbukt-Storsandnes: 4,2 km kortere

Den første ble tatt i bruk for et par år siden, mens den siste er klar høsten 2017.

Sparer 20 minutter

– Det betyr at E6 inn mot Alta er nesten 13 km kortere når veien er helt ferdig om et knapt år, sier Torgeir Dahle, som er delprosjektleder på E6 Alta vest.

Mens du på gamle E6 kanskje klarte å holde en snitthastighet på 65 km/t, vil det være problemfritt å kjøre i 80 km/t på nyveien, bortsett fra gjennom Talvik der det er skiltet 50.

Mens veien fra Storsandnes til Hjemmeluft tidligere var 52 kilometer lang, vil den på ferdig E6 bare være 39 km.

Sparte kilometere og høyere hastighet betyr en innsparing i kjøretid på 15-20 minutter på denne strekningen.

E6 I DAG: E6-traseen har allerede blitt vesentlig kortere enn i «gamle dager». Men fortsatt skal veien både rettes ut og kortes inn.  Foto: Google Maps

Men kanskje like viktig; strekningen er blitt mye mer trafikksikker.

– Svinger er rettet ut, avkjørsler er fjernet, det er laget tunneler utenom de verste strekningene og veibredden er økt. Det vi har fått laget vest for Alta er førsteklasses vei, fastslår Dahle.

Spesielt godt for veifarende blir det å bli kvitt veien rundt Kråknes, som nærmest henger i løse lufta og er svært smal og svingete.

Når Ailegastunnelen åpner for trafikk vil nesten tre milliarder kroner være brukt, og Alta kommune står igjen med en av landets flotteste europaveistrekninger.

I tillegg til strekningen som åpner 13. desember, er veien gjennom Talvik rustet opp og ombygd til moderne standard.

Fortsatt vil som nevnt veien rundt Isnetoften henge igjen, men når den 3,4 km lange Ailegastunnelen åpner kan vi endelig vinke farvel til de grusomt dårlige 7-8 kilometerne med E6 rundt Toften.

Digitalt rustet

De to ferskeste tunnelene, Melsviktunnelen på 2470 meter og Storviktunnelen på 1240 meter, får både DAB-dekning og 4G-dekning, og blir således bedre utstyrt enn de fire andre tunnelene som er åpnet på nye E6. Tunnelene har lenge vært kjørbare, noe mange pendlere fra Talvik har visst å benytte seg av. Såpass mange har brukt de uåpnede tunnelene at Statens vegvesen har vært nødt til å sette opp massive sperringer for å hindre trafikk.

– Det pågår fortsatt en del arbeid i forbindelse med sikkerhetsgodkjenningene som skal på plass, så vi ønsker ikke at det skal gå trafikk gjennom der, sier Dahle.