– Rafsbotnforeldre presses ut

Dominoeffekt av barnehagenedlegging i Kviby

SINT? Trine Noodt (bildet) er ikke blid på rådmannen etter at han har igangsatt en prosess for å legge ned skolen i Leirbotn og i Kåfjord.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Det blir en dominoeffekt som gjør at mange flere enn barn og foreldre i Kviby berøres. Prinsippet om barnehageplass i nærområde og sin skolekrets kan i alle fall ikke følges opp, sier tidligere Kviby-beboer Trine Noodt.

Hun og Venstre har allerede avvist forslaget fra rådmann Bjørn-Atle Hansen om å legge ned Leirbotn skole. Hun hevder at det mange ikke var klar over, og som ikke kom fram i høringsbrevet til foreldrene, er at det også er forslag om å legge ned barnehagen. Ifølge Noodt er det sendt ut et eget informasjonsskriv til barnehageforeldrene om at at barnehagen ikke er med i driftsbudsjettet til rådmannen.

– Det er ille at skolen legges ned, men jeg spør meg om parti som hevder de har distriktspolitikk høyt på sin agende, som Ap og SV, virkelig vil sende signalet om at Kviby ikke har noen framtid. Det er det som skjer ved å også legge ned barnehagen. Alle forstår at at det vil bli umulig å bygge opp barnetallet i bygda uten både skole og barnehage. Det er å gi bygda dødsdom, påpeker Noodt.

Hun forstår at foreldre med ungene i barnehagen i Kviby har fått garanti fra rådmannen om plass i Rafsbotn barnehage. Konsekvensen mener Noodt vil være at foreldre i Rafsbotn må kjøre ungene inn til sentral-Alta for å få barnehageplass. dette fordi barnehagen i Rafsbotn har slitt med liten kapasitet, noe som også har vært tilfelle for de øvrige barnehagene på østsiden.

– Er foreldrene til barnehagebarna i Rafsbotn inneforstått med at de må skifte barnehage? Jeg spør fordi det åpenbart er mange som vil bli berørt av barnehage- og skolenedlegging i Kviby om det blir en realitet, klargjør Noodt.