Stor interesse for EU-utveksling

Brukte OD-dagen til å informere om «Aktiv ungdom». – Det var stor interesse for å delta på utveksling, sier Marit Sofie Turi.

FRA FINNMARK TIL EU: Disse ungdommene har informert om hvordan ungdom fra Finnmark kan reise på utveksling til EU-landene. Fra venstre: Jonar Guttorm, Ole-Gabriel Buljo, Anne Maret Sara, Marit Sofie Turi og Inger Elin Hætta Tornensis.  Foto: Gabriella Jurisic Ottesen

nyheter

– I begynnelsen var vi litt skeptiske, siden Kautokeino er et lite sted og vi skulle informere ungdom. Da vi begynte, gikk det veldig fint. Vi holdt en presentasjon på ungdomsskolen, hvor de var veldig interesserte, sier Marit Sofie Turi som går på Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.

Ungdommene var også på høyskolen og delte ut brosjyrer, og på kommunehuset og snakket med dem der.

– Aktiv ungdom ligger litt under Erasmus. Det er et EU-prosjekt som sender ut ungdom på utveksling til prosjekter som har et tema, forteller hun.

Det var Gabriella Jurisic Ottesen som hadde fått med seg fem ungdommer som «Aktiv ungdom-ambassasdører» for en dag i Kautokeino.

– Vi har brukt dagen på å fortelle om programmet og å inspirere ungdom til å bruke Aktiv Ungdom og på denne måten få flere prosjekter til Finnmark, sier Gabriella Jurisic Ottesen, lokalkontakt for Erasmus+ i Finnmark.

Var i Georgia

– Jeg har vært i Georgia, og der var det snakk om menneskerettigheter. Jeg var bare 15 år og kunne knapt engelsk. Men i Georgia lærte vi så mye om menneskerettigheter. Det var ikke bare å sitte på skolen, men vi lærte det med flere aktive eksempler. Senere skulle vi debattere om menneskerettigheter er i bruk i dag, forteller hun.

Hun har også vært i Makedonia. Da handlet det om «Green life», om solcellepanel, resirkulering, klimaforandring og andre ting som ungdom kan bry seg om for å ta vare på jorda.

– Hvordan kom du med i Aktiv ungdom?

– Gabriella spurte meg om jeg ville være med. Og nå har vi møtt mange andre som var nysgjerrige og vil være med. Det er stor interesse for det. Det er veldig morsomt å møte folk fra andre steder og andre land, sier Marit Sofie Turi. Ga råd om EU-utveksling