Her vil vi bygge paviljong

– En plass for å søke ly for været, både inne og ute hele året.

  Foto: Arne Hauge / Arkrivfoto

nyheter

Vi ser at en rekke byer opparbeider og legger til rette for turveier og turmål i nærmiljø. Sist ut er Namsos hvo det ble innviet en paviljong på toppen av byfjellet Bjørumsklumpen. Dette har ført til at flere av byens befolkning tar turen opp til det 114 meter høye byfjellet. Det at kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv går sammen om et slik prosjekt kan også sees på som et folkehelsetiltak.  Det er en statlig målsetting at alle skal ha tilgang på en turvei 500 meter fra bosted og på mange måter tok Namsos kommune dette bokstavelig.

Tommy Berg, Leder Alta SV.  Foto: Arkiv

En slik tilrettelegging av turstier er en ambisiøs målsetting, men en viktig og riktig strategi for å få øke den fysisk aktiviteten blant grupper i befolkningen. I vår kommune besøker stadig flere de ulike fjelltoppene i kommunene. Kommunenes tilrettelegging av toppturer og Lise Ottem sine beskrivelser av turvalg er tiltak som på en fin måte gjør at mange er blitt bedre kjent i egen kommune, men ikke minst er tiltakene  viktig for folkehelsen. Mange voksne opplever likevel at det i hverdagen er vanskelig å finne tid og plass for fysisk aktivitet.   Fysisk aktivitet er ikke bare blitt en salgsvare, men for mange også en mangelvare. Nordmenn er blant de som trener og mosjoner mest på fritiden i Europa, men det paradoksale er at vi er blant de som beveger oss minst. Dette henger sammen med at vi sitter mer på jobbene, bruker passive transportmidler og tilbringer økt tid for ulike skjermer.

Alta trenger en bytopp eller et byfjell. SV vil derfor arbeide for at det opparbeides turveier opp til toppen og bygges en paviljong på Komsatoppen. Grunnideen er å skape et attraktivt og spennende utsiktspunkt på toppen av Komsa plassert med utsikt mot fjorden, elva og byen. Et åpent husvære for allmennheten; et turmål og et naturlig vindu mot byen og dens historie.

I dag er Komsatoppen et yndet turmål og utsiktspunkt for så vel byens innbyggere som for turister. En kikk i gjesteboka er et godt bevis på Komsatoppens popularitet som utkikkspunkt. Det at mange finner veien til toppen er helt fantastisk og et godt bevis på toppens popularitet som utkikkspunkt og bidrag til folkehelsen. Til tross for at mange besøker toppen er det ikke tilrettelagt gang- og turvei for gående og syklende. Erfaringer med slike byggverk, f.eks. utkikkspunktet Aksla i Ålesund, er at slike bynære turmål er blitt svært populære å besøke for nye turgåere og besøkende.

Uteområdet og bygget bør derfor bli et attraktivt møtested og turmål for både innbyggere og tilreisende, og paviljongen bør bygges i miljøvennlige og stedegne materialer fra Alta. Det som vil gjøre dette spektakulært og til et godt folkehelsetiltak i kommunen er at utkikkspunktet og opparbeidete turveier vil øke tilgjengeligheten til toppen og utvide tursesongen for de som bruker toppen hyppig i dag og for nye grupper som får tilrettelagt adkomst til toppen hele året.

SV vil derfor gå inn for at det bygges et attraktivt og spennende utsiktspunkt på kanten av Komsafjellet. En plass for å søke ly for været, både inne og ute hele året.  Paviljongen bør planlegges for å kunne gi plass til ca. 25 personer. Inne i bygget bør det legges opp til å gi informasjon om Altas historie med "byen" som visuell bakgrunn mot fjorden, fjellene og Altaelva. Uteområdet og bygget vil kunne bli et attraktivt møtested og turmål for flere innbyggere og tilreisende.

Tommy Berg

Leder Alta SV