Vil at oppsigelsen skal bli stående

Finnmark fylkeskommune åpner ikke for at Bruer kan få jobben tilbake.

ANKESAK: Bjørnar Bruer (t.h) og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof møter Finnmark fylkeskommune og skoleleder Inger Persen forrige og denne uka.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Advokat Anders Stenbrenden avsluttet sin prosedyre med å lese opp påstanden fra Finnmark fylkeskommunes side:

1. Bjørnar Bruers arbeidsforhold i Finnmark fylkeskommune opphører, som følge av at avskjeden opprettholdes som gyldig oppsigelse. Finnmark fylkeskommune tilkjennes saksomkostninger.

2. Bjørnar Bruers arbeidsforhold opphører fra det tidspunkt lagmannsretten bestemmer. Hver part dekker sine saksomkostninger.

Fylkeskommunen har tidligere gått tilbake på sin prinsipale påstand fra tingretten og ved innledningen av lagmannsrettssaken, nemlig at avskjeden av Bruer skulle bli stående.

Som en følge av dette innrømmer også fylkeskommunen Bruer under alle omstendigheter en pengesum, som følge av tapt arbeidsinntekt.

– Utgangspunktet er lønn gjennom oppsigelsestiden, fram til oppsigelsestidspunktet. Ved opphør av arbeidsforhold skal også tapt lønn og en skjønnsmessig vurdering av framtidig tap beregnes, sa Stenbrenden.

Fylkeskommunen vil ikke være med på at Bruer skal innrømmes en AFP-løsning (avtalefestet pensjon), fremgikk det av Stenbrendens prosedyre.

– Det er ikke grunnlag for å gi AFP. Mange forutsetninger må fylles før en AFP kan innrømmes, sa han.