Krever over 1 million for advokatjobb for fylkeskommunen

Samlede advokatkostnader rundet 3,7 millioner kroner.

BELASTENDE: Fylkeskommunens prosessfullmektige Anders Stenbrenden sa ved starten av sitt innledningsforedrag at han forstår at saken er blitt en belastning for Bjørnar Bruer.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

Finnmark fylkeskommune la i tingretten opp til en omkostningsoppgave på 1.154.936 kroner, fremgår det av tingrettens dom. Retten fant dette salærkravet for høyt, fremgår det av dommen.

Ved avslutningen av lagmannsrettens behandling fredag ble det også klart hvor mye advokat Anders Stenbrenden mener å ha gjort seg fortjent til, som følge av arbeidet mellom tingrettens dom og fram til sluttbehandlingen i Hålogaland lagmannsrett.

Da advokatene leverte fra seg sine omkostningsoppgaver stusset Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof:

– Det er et vesentlig avvik i størrelse mellom vårt og motpartens krav. De krever vel en million kroner, sa Lillehof.

Selv krevde hun 568.000 kroner, som kommer oppå et krav om 992.000 kroner fra tingretten. Det samlede advokatbeløpet blir dermed nærmere 3,7 millioner kroner (den nøyaktige summen i Stenbrendens krav ble ikke opplyst).

Stenbrendens oppgave inneholdt arbeid tilsvarende vel 500 timer, Lillehof vel 300 timer.

Retten vil vurdere om kravet fra Stenbrenden og Advokatfirmaet Kluge AS er for høyt.