– Saksbehandlingen under enhver kritikk

Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Kun avbrutt av et kvarters pause brukte Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof tiden mellom 12 og 14.30 på å gå løs på måten Bruer er blitt behandlet av sin tidligere arbeidsgiver Finnmark fylkeskommune.

– Saksbehandlingen har vært sterkt kritikkverdig, sa Lillehof, mens hun refererte til hvordan fylkeskommunen behandlet Brue rhøsten 2014 og fram til på nyåret 2015.

I denne perioden kom Bruer tilbake på jobb etter en lengre sykemelding. I et møte der også en representant fra bedriftshelsetjenesten Hemis deltok, ble man enige om å legge en rekke forhold død.

– Men så fremkommer det at ting man ble enige om å legge død, dukker opp igjen med full tyngde som et grunnlag for advarsel og oppsigelse. Etter at møtet var over skrev assisterende rektor Ann Kristin Strøm et notat til seg selv som ble benyttet i den videre prosessen.

Kort tid

10. desember kom første advarsel til Bjørnar Bruer:

– Hva skjedde i tiden etter dette, fram til varsel om oppsigelse? Dette var et svært, svært kort tidsrom, der jeg ikke kan se at det er dokumentert at Bjørnar opptrådte kritikkverdig, som kunne legitimere at man gikk videre. Også i forhold til ting som hadde blitt avvist da advarselen ble gitt (10. des, red. anm).

5. januar kom varselet om oppsigelse:

– Det er egentlig ikke nødvendig å si så mye om prosessen. Den er under enhver kritikk. Her viser jeg til hvor kort tid det går før man gjør de ulike tingene, mellom de ulike møtene. Dette var en beslutning som allerede var tatt, det hadde ikke betydning at det kom innsigelser fra Bjørnar Bruer eller tillitsvalgte. Fylkeskommunen og Alta videregående skole har bare kjørt på.