– Hadde et ansvar for det som skjedde

Mener turnustrenering var Bruers ansvar.

BELASTENDE: Fylkeskommunens prosessfullmektige Anders Stenbrenden sa ved starten av sitt innledningsforedrag at han forstår at saken er blitt en belastning for Bjørnar Bruer.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

I sin innledningsforedrag for halvannen uke siden trakk advokat Anders Stenbrenden fram at han mente det kunne bevises en kobling mellom Bjørnar Bruer, nestleder ved elevboligene Wenche Mikalsen og hovedtillitsvalgt Jan Birger Mikalsen.

Det påståtte «samarbeidet» mellom de tre om å forhindre innføring av en for arbeidsgiver billigere turnus har vært et gjennomgående tema i rettssaken, og dette bildet ble forsøkt tegnet også under Stenbrendens prosedyre fredag.


Forsøkte å plassere ansvaret hos Bruer

Fylkeskommunen hevder Bruer hadde en finger med i spillet rundt turnusene.

Han påpekte at ledelsen hadde en forventning om at ledelsen ved elevboligene skulle bidra til å innføre en mer kostnadsbesparende turnus. Ledelsen ved elevboligene bidro derimot ikke, ifølge Stenbrenden.

Hevder trekløver hadde økonomisk motiv for å torpedere turnusplan

Fylkeskommunen mener Bjørnar Bruer samarbeidet med nestleder og tillitsvalgt for å sikre mer penger til de ansatte.

– Innsparingskravet var kjernen her. Bjørnar Bruer burde som leder handlet helt annerledes enn det han har gjort, og har et ansvar for det som skjedde. Man kan ikke lempe ansvaret over på Wenche Mikalsen eller Jan Birger Mikalsen, sa Stenbrenden.

Advokaten mente tvert imot at bevis lagt fram for retten indikerer at trekløveret hadde satt ned sin egen «arbeidsgruppe» som laget en alternativ turnusplan parallelt med ledelsens arbeid.


Når det kom forslag om turnuser fra fylkeskommunens rådgiver Heidi Brandt, så ble disse bare tilsidesatt, ifølge advokaten.

Påstanden fra Bruers side har vært at turnuseforslagene som kom var ulovlig, og at det derfor ikke var mulig å iverksette denne.