– Får enorm konsekvens for Bruer å miste jobben

Kravet til Finnmark fylkeskommune blir stort.

Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Ved avslutningen av sin prosedyre kom Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof til sin påstand. Denne er opprettholdt og lik den hun la fram i sitt innledningsforedrag.

Kravet er at Bjørnar Bruer får jobben tilbake, og at han tilkjennes en erstatning og oppreisning.

Størrelsen på denne la ikke Lillehof fram, men at summen blir stor er det ikke tvil om:

– Bruer er helt i slutten av sitt arbeidsforhold. Han har full opptjening til pensjon, og mister han jobben får det en enorm økonomisk konsekvens for han. Det vil ikke være lett for Bruer å få seg jobb etter dette, han har ingen spesiell utdanning og har arbeidet ved elevboligene i mange, mange år. Å få ny jobb nær pensjonsalder, det er ikke lett, sa Lillehof, og la til grunn at også et framtidig beregnet lønnstap må legges til grunn.

Hun pekte på at de sterke anklagelsene mot Bruer, både rundt korrupsjon, økonomisk utroskap og så videre, har vært tunge å bære for arbeidstakeren, og at han skal ha en betydelig oppreisning for det han har vært utsatt for.

– Han er også dratt gjennom en ekstra rettsrunde, med den belastning dette medfører.

Lillehof påpekte at også erstatningen for tapt arbeidsinntekt – som slår inn om fylkeskommunen vinner fram med sin oppsigelses-påstand – vil måtte bli høy. Etter hva Altaposten forstår mener Lillehof at Bruer har krav på lønn fram til dommen er rettskraftig:

– Han har rett til å stå i stilling ut oppsigelsestiden. Det må derfor utmåles en betydelig erstatning. Om han ikke blir sagt opp men det blir en fratreden, så skal det skje mot en betydelig økonomisk kompensasjon, sa advokaten