– Det var ikke noe ønske om å bli kvitt Bruer

– Innsparingsbehov foranlediget turnusjobb.

ANKESAK: Bjørnar Bruer (t.h) og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof møter Finnmark fylkeskommune og skoleleder Inger Persen forrige og denne uka.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden understreket i sin avlutningsprosedyre rundt turnusproblematikken at bakgrunnen for turnuskonflikten ikke var noen personkonflikt i utgangspunktet.

– Det var ikke noe ønske om å bli kvitt Bjørnar Bruer som foranlediget konflikten om turnus. Årsaken til at man ønsket en ny og mindre kostnadskrevende turnus var innstrammingskrav (fylkeskommunen ville spare 500.000 i 2013, deretter 2 milioner årlig, hvor Alta vgs skulle ta sin del av kaka, red. anm), det var en annerledes ressurssituasjon (vakante stillinger etter at ansatte sluttet, red. anm) og etter hvert et vesentlig annerledes behov (internatet ble stengt etter funn av radon, avtaler om leie av boliger i Komsa ble sagt opp, red. anm).

– Men det mest sentrale er at Bruer ikke er med og hjelper ledelsen i ledelsens ønsker. Dermed blir turnussaken dratt veldig langt ut i tid, sa Stenbrenden.

Han sa man så konturene til konflikten høsten 2013.

– Så blir det en massiv konflikt utover i 2014.