– Det har gjort inntrykk å høre Bruer i retten

Prosedyrene i Bruer-saken startet klokka 0900.

Fylkeskommunens prosessfullmektige Anders Stenbrenden.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Hålogaland lagmannsrett ble satt fredag, for siste dag i «Bruer-saken».

Fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden fikk ordet først for sin avslutningsprosedyre.

– Det har gjort inntrykk å høre Bjørnar Bruer fortelle sin historie i retten. Dette er en krevende sak, innledet Stenbrenden.

Selv om fylkeskommunen har gått bort fra sitt prinsipale krav om avskjed, mener fylkeskommunen Bruer skal sies opp (i form av vanlig oppsigelse) eventuelt ikke få tiltre stillingen igjen. Begge alternativene vi utløse en erstatning for Bruer, i form av tapt arbeidsinntekt.

Stenbrenden sa i sin innledning at han i løpet av gjennomgangen blant annet vil ta for seg at Bruer ikke har hatt god nok forståelse av lederrollen, at han ikke har samarbeidet med ledelsen i god nok grad men tvert imot motarbeidet ledelsen på enkelte punkter. Samarbeidsproblemer og lojalitets- og tillitssvikt vil også være momenter som Stenbrenden kommer innom.

– Vi snakker om fire viktige forhold; turnusarbeid, overtidskrav for telefonbruk, risikovurderinger og bruk av [Bruers sønn], sa Stenbrenden.