– Bruken av Bruers sønn bare økte

Gikk fra 70.000 til 447.000 i lønn.

Advokat Anders Stenbrenden og advokatfullmektig Sara Boone representerer Finnmark fylkeskommune.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Finnmark fylkeskommune mener bruken av Bjørnar Bruers sønn beviselig økte kraftig, samtidig som bruken av andre tilkallingsvikarer gikk ned i perioden 2011-2014.

Gjennom å legge fram lønnsoppgaver har fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden vist at Bruers sønn i 2011 hadde en lønn på 70.000 kroner etter jobb ved elevboligene. Dette økte jevnt og trutt, til hele 447.000 kroner i 2014.

Dette kom ifølge fylkeskommunen i stand som følge av at Bjørnar Bruer med viten og vilje benyttet seg av sin egen sønn i større og større grad.

Dette la også grunnlaget for at sønnen i 2014 rettet et krav mot Alta videregående skole om å få fast tilsettelse. Dette kravet ble avvist, og endte med en rettssak.

– Det vi ser er at [Bruers sønn] og andre tilkallingsvikarer ble brukt noenlunde jevnt i 2011. i 2014 har han 447.000 kroner i lønn, mens de andre tilkallingsvikarene ble brukt helt marginalt, sa Stenbrenden.

Gjennom bevisførselen har fylkeskommunens prosessfullmektige forsøkt å bevise at Bruers sønn ble satt inn i turnus i forbindelse med en sykemelding, samtidig som han sto i turnus fra før. Det førte til at han ble satt opp i doble vakter, noe som påførte fylkeskommunen et tap, da det utløste overtid.

– Har Finnmark fylkeskommune noen oppfatning av hvor mye ekstrautgifter Bjørnar Bruer har påført fylkeskommunen ved å sette [sønnen] opp i doble vakter? Det har vært antydet rundt 70.000 kroner? spurte rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren.

– Det har vi ikke regnet på her, svarte Stenbrenden.

Også når det gjalt arbeid i høytider (jul og påske), avspaseringer og en foreldrepermisjon i forbindelse med nedkomst mener fylkeskommunen at Bruer har innrømmet sin egen sønn fordeler han ikke skulle hatt som timelønnet tilkallingsvikar.