– Jeg har aldri opplevd lignende

– Denne saken må gå inn i historien som den mest dramatiske oppsigelsen.

Tor Inge Hoaas.  Foto: Arkiv

nyheter

Rådgiver Tor Inge Hoaas ved Fagforbundet kompetansesenteret Nord-Norge uttalte i sin forklaring over telefon torsdag at han mener Bruer-saken er helt spesiell.

Hoaas ble kjent med saken i 2014, og ble etter hvert mer og mer involvert i saken.

Helt fram til høsten 2014 hadde Hoaas et syn på at saken kunne løse seg. Men senhøstes ble det klart at dette ikke kom til å gå:

– I et møte 2. oktober ble det klart at saken bare ble større og større, og nye tema dukket opp igjen og igjen. Jeg har hatt mange saker gjennom tidene, men kjente etter hvert at vi hadde veldig lite å gå på her. Stemningen var ikke noe særlig i dette møtet, sa Hoaas i sin forklaring.

I møtet kom det fram at Bruer ville få en skriftlig advarsel. Hoaas karakteriserte dette som usaklig, men ble ikke hørt av skoleledelsen.

Urimelig avtale

I perioden fram til januar 2015 hadde Hoaas mye kontakt med Bjørnar Bruer, mest for å støtte Bruer, som var i ferd med å knekke sammen.

– Det var mange telefonsamtaler, rett og slett for å holde han oppegående. Være en støtte for han, så han skulle klare å holde hodet over vann.

Like etter at 2014 ble til 2015, 5. januar, kom forhåndsvarselet om oppsigelse.

– Jeg var med på alle møter her, og opplevde at man langt på vei hadde bestemt seg for at Bjørnar Bruer skulle sies opp. Det kom etter hvert et tilbud om sluttpakke/sluttavtale, som vi avviste. Både fordi den var for dårlig, men også fordi det var urimelig, det Bruer ble beskyldt for. Her var det både økonomisk utroskap, tyveri og korrupt. Alt sammen. Det var umulig for Bruer og meg å akseptere dette. Vi varslet samtidig at vi ville ta ut søksmål om Bjørnar ble oppsagt.

Dramatisk

Om prosessen sa Hoaas:

– Jeg satt og kjente på det da. Jeg tror rett og slett at Inger Persen og Ann Kristin Strøm forholdt seg til rådene som advokatfullmektig (Ada Molne) Kjøllesdal ga. Hun virket veldig, veldig arrogant, sa Hoaas.

– Hva tenkte du om anmeldelsene og avskjeden da? spurte Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof.


– Når første anmeldelse kom visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Når så flere anmeldelser kom inn, og disse fortløpende ble henlagt, så stusset jeg veldig på hva Finnmark fylkeskommune egentlig holder på med. Jeg har aldri opplevd noe slikt, og jeg har hatt en god del oppsigelsessaker opp gjennom årene. Jeg har aldri opplevd at en arbeidstaker er anmeldt fem ganger fortløpende av sin egen arbeidsgiver, og at anmeldelsene henlegges like raskt. Dette må antakelig gå inn i historien som den mest dramatiske oppsigelsen, sa Hoaas.