– Jeg ble forsøkt presset og bedt finne meg en ny jobb

Tidligere verneombud fortalte at hun opplevde å bli presset til å utlevere taushetsbelagte opplysninger.

Hålogaland lagmannsrett behandler saken mellom Bjørnar Bruer og hans tidligere arbeidsgiver Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

En av miljøarbeiderne ved elevboligene, og som i perioden 2013 og fram til Bjørnar Bruers avskjed i januar 2015 fungerte som verneombud ved elevboligene, forteller at hun ble sykemeldt etter at Bruer ble avskjediget.

– Jeg ble sykemeldt på grunn av forholdene ved arbeidsplassen, sa det tidligere verneombudet.

Tungt

Ifølge henne fikk hun det tungt etter at Bruer ble avskjediget.

– Jeg var sliten da. Det hadde vært en lang tid med usikkerhet på arbeidsplassen. Mange frustrerte, mye som ikke var på plass. Det var en påkjenning. Jeg ble sykemeldt på grunn av arbeidsforholdene, og måtte også si ifra meg verneombud-vervet. Det ble for tungt, sa det tidligere verneombudet

Da hun ble spurt hva som lå i dette, forklarte hun at hun opplevde seg presset fra ledelsens side:

– Jeg ble forsøkt presset for taushetsbelagte opplysninger. Hvem som hadde sendt avvik, hvem som hadde sagt hva. Presset ga seg ikke engang mens jeg var sykemeldt. Da jeg kom tilbake på arbeidet ble jeg konfrontert med påstand om ordrenekt. Jeg fikk også en muntlig advarsel, sa miljøarbeideren.

– Ble du innkalt til møter?

– Ja, opptil flere, der jeg har måttet ha med meg hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgte. Jeg har blitt oppfordret til å finne meg en annen jobb, har fått munnkurv, og skriftlig brev om at jeg ikke hadde lov til å spørre om lønn eller noe som helst. Det har vært veldig tungt, sa hun.

Også miljøarbeiderfunksjonen er redusert kraftig.

– Nå går dagene våre mest til vedlikehold, tømme søppel, vaske, skifte trekk på møbler, flytte møbler, bære møbler. Vi er ikke så mye miljøarbeidere lengre, sa hun.