Her ser du morgendagens olje-helter

14 Alta-elever prøver seg som petroleumsingeniører i Hammerfest.

I ARBEID: Geofagelevene fra Alta Lea Fallsen, Ådne Kristiansen, Emilie Kaalaas tok fatt på oppgavene som ble utdelt.   Foto: Evelyn Blom-Dahl

nyheter

– Dette er høyst reelle oppgaver elevene begir seg ut på. De får i løpet av to dager bryne seg på det å lete etter olje og gass, søke på lisenser og sørge for økonomisk gevinst, forklarer kompetanserådgiver i Norsk olje og gass, Evelyn Blom-Dahl til Altaposten.

Det er gjennom oljesimuleringsspillet PetroChallenge elevene, i regi av Norsk olje og gass ,får prøve seg. Konkurransen går av stabelen 26. og 27. oktober hos ENI Norge i Hammerfest.

– Dagen i dag går med til opplæring. I morgen skal lagene ut i kamp, sier Blom-Dahl.

Konkurransen holdes også i Stavanger og Oslo. Det  laget med det beste resultatet får sjansen til å reise til Cambridge og besøke forskningssenteret til Schlumberger og Cambridge Campus.

Geofagelevene fra Alta skal også bli med Statoil til Melkøya onsdag.

Viktig rekruttering

Blom-Dahl forklarer at PetroChallenge gir ungdommen kunnskap om oljenæringen. Samtidig blir de bevisstgjort på nytten av realfag, engelsk og samfunnsfag og hvordan fagene kan brukes i olje og gassindustrien.

– I Olje og gass har det vært aktivitet i 50 og det vil være aktivitet i minst 50 år til.  Derfor er det viktig at ungdommen ser mulighetene og at nord- norsk ungdom er kvalifisert til å ta jobbmulighetene som er i Nord-Norge, så vel som de som kommer i fremtiden.

– Vi ønsker å legge til rette for å utdanne nordnorsk ungdom til mulighetene som kommer. Derfor må vi satse på nettopp de utdanningstilbud som er relevante for vekstnæringer som olje og gass. Fagbrev, realfag og teknologifag vil det være behov for fremover. Riktige valg tidlig i utdanningsløpet er viktig for å få tilgang på kompetent arbeidskraft i nord, sier kompetanserådgiveren.

KONKURRENTER: Alta- og Hammerfest elever konkurrerer på fotballbanenen, og i dag og i morgen på PetroChallenge.  Foto: Evelyn Blom-Dahl

– Blir det jobb på noen?

– Vi deler aldri ut jobbgarantier. Likevel kan vi med bakgrunn i tallene fra IRIS rapporten slå fast at de som starter på en realfaglig- eller teknologisk utdanning nå med stor sannsynlighet vil bli tatt imot med åpne armer av olje- og gassindustrien når de er ferdig utdannet.

Hun viser videre til at prognosene viser at næringen når bunnen i begynnelsen av 2018. Deretter forventes det at pilene snur.

– Ifølge IRIS rapporten vil olje- og gassindustrien fra 2018 til 2020 ha behov for å rekruttere til 13 000 stillinger. I tillegg vil naturlig avgang måtte erstattes. Dette utgjør til sammen 9 000 stillinger. Samlet behov for nyrekruttering utgjør da 22 000 ansatte, sier Blom-Dahl.

En av forutsetningene som ligger til grunn for prognosene er at oljeprisen snur i løpet av 2017.

– Landet er midt i en krevende omstilling. Vi har lenge visst at det vil gå lengre ned i 2016 og 2017. Det er derfor svært gledelig at denne analysen viser at det vil snu i 2018. At analysen viser et behov for 22 000 nye rekrutteringer fra 2018 til 2020, det er et viktig signal, avslutter hun.