– Turnusarbeidet var fryktelig vanskelig

– Utenkelig at jeg skulle tatt ansvaret.

Daværende rådgiver, nå stabssjef ved Finnmark fylkeskommune, Heidi Brandt.  Foto: Finnmark fylkeskommune

nyheter

Daværende rådgiver, nå stabssjef ved Finnmark fylkeskommune, Heidi Brandt, forklarte seg i «Bruer-saken» onsdag. Hun ble hentet inn fra sentraladministrasjonen for å bistå med turnusarbeidet ved elevboligene – et tema som har vært sentralt i saken så langt.

Påstanden har vært at Bjørnar Bruer hadde en viktig rolle i arbeidet med turnus, og at han både trenerte og forsøkte å torpedere arbeidet med innføringer av nye turnuser. «Torpederingsjobben» var det ifølge fylkeskommunen Bruer, hovedtillitsvalgt Jan Birger Mikalsen og nestleder ved elevboligene Wenche Mikalsen som sammen sto for – med Bruer som den egentlige drivkraften bak.

– Opptrådte ikke som leder

Brandt forklarte for retten at hun opplevde det vanskelig å gjennomføre jobben med å lage ny turnus.

– Som jeg oppfattet det var det fryktelig vanskelig. Vanskelig fordi forutsetningene jeg la til grunn, at leder skulle opptre som leder, skjedde ikke. Jeg oppfattet ikke at det jeg forventet av en leder ble gjennomført. I oppfølgingen av turnus skal man se på hva arbeidsgiver har av behov som skal dekkes, og hvordan man best mulig kan løse behovet i forståelse med både tillitsvalgte og ansatte.

– Jeg oppfattet at det var et vanskelig samarbeidsklima mellom meg og de jeg skulle lage turnus for, sa Brandt.

– Var rådgiver

– Hvilken rolle hadde du i dette arbeidet? spurte FFKs advokat Anders Stenbrenden, underforstått hvorvidt Brandt hadde blitt tildelt eller tatt ansvaret for turnusen.

– Jeg forsto det sånn at min rolle var rådgiver. Jeg skulle bistå med å lage en god turnus. I min verden er det utenkelig at jeg skulle hatt ansvaret for turnusen. Det er ledelsen som har ansvaret for at turnus utformes og iverksettes, at dette er forsvarlig, at ansatte har en turnus som fungerer godt i forhold til deres liv og er i henhold til lovverket. Jeg var en rådgiver som skulle bidra, sa Brandt.