– Jeg kunne ikke stanset avskjeden

– Det kan være vi ikke tok de beste beslutninger.

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen inntok vitneplassen i Hålogaland lagmannsrett klokka 13 onsdag.

Her gjorde hun det klart at skoleledelsen hadde et delegert ansvar for både oppsigelse og avskjed, gjennom fylkeskommunens delegasjonsreglement.

– Skolen hadde dette direkte delegert fra fylkesrådmannen, forbi opplæringssjefen. Dette er nå endret, så opplæringssjefen har ansvaret delegert fra fylkesrådmannen og delegerer ansvaret videre til skolene, sa Sandtrøen.

Delegert ansvar

Hun fortalte at det ikke var vanlig at hun involveres i oppsigelsessaker på skolene, da skoleledelsen hadde slikt ansvar.

– Men jeg ble gjort kjent med det, ikke nødvendigvis på tidspunktet da det foregikk, men i etterkant.

– Ble du gjort kjent med denne saken? spurte Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof.

– Ja, jeg kjente hendelsesforløpet i denne saken. Jeg visste at dette var en vanskelig sak på Alta videregående skole

– Vurderte du å sette deg inn i saken?

– Jeg har forsøkt å følge saken, men som systemet var da så var det i hovedsak rektor og HR-avdelingen som jobbet med slike saker.

– Beklagelig

Sandtrøen var tilstede i Alta 4. februar 2015, da avskjeden av Bjørnar Bruer kom.

– Jeg visste selvfølgelig om oppsigelsen på dette tidspunktet.

– Du visste at saken var anmeldt også? spurte advokat Lillehof.

– Ja.

– Hva tenkte du om anmeldelsen, syntes du det var på sin plass?

– Ja. Med informasjonen jeg satt med da, så kunne jeg ikke si at vi ikke skulle gjøre det, sa Sandtrøen.

– Og med informasjonen du sitter med i dag?

– Det kan nok være at vi ikke gjorde de beste beslutninger, sa Sandtrøen.

– Burde du satt deg inn bedre i denne saken?

– Om det var jeg som hadde bestemt, så er det klart at i ettertid ser jeg jo at det kanskje ikke var så lurt. Det er beklagelig at vi har utsatt ..., sa Sandtrøen, for undertegnede uhørlig mot slutten av setningen.

Manglet myndighet

Av opplæringssjefens forklaring fremgikk det at hun mener hun et begrenset ansvar for prosessen mot Bjørnar Bruer. Oppsigelse og avskjed er det rektor og skoleledelse som tar seg av, anmeldelsene er det nivået over som må svare for, fylkesrådmann Øystein Ruud.

– Jeg har ikke myndighet til å bestemme om noen skal anmeldes eller ikke.

– Kan du stanse en oppsigelse eller avskjed da? spurte rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren.

– Nei, jeg kunne ikke det på daværende tidspunkt. Jeg kan det nå, etter endringene som er gjort.

– En instruks om å handle annerledes måtte kommet fra fylkesrådmannen?

– Ja.