Fylkeskommunen frafalt avskjeden av Bjørnar Bruer

– Det blir ikke et tema videre i rettssaken.

Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Etter at Bjørnar Bruer var ferdig med sin forklaring for Hålogaland lagmannsrett tirsdag satte retten pause, rundt klokka 10. Da retten ble satt igjen, 10.20, tok fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden ordet:

– Nå har vi hatt innlednignsforedrag og hørt partsforklaringene. Og Finnmark fylkeskommune vil ikke forfølge avskjedsspørsmålet, sa Stenbrenden til lagmannsretten.

– Avskjed blir ikke tema videre i saken.

– Betyr det at avskjeden i realiteten er frafalt? spurte rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren.

– Ja, svarte Stenbrenden.

Avskjeden var hovedankepunktet til Bjørnar Bruer. Avskjeden kom i stand bare dager etter oppsigelsen, 26. januar 2015, etter en misforståelse knyttet til en politianmeldelse. Anmeldelsen viste seg å være grunnløs, og i lagmannsretten har rektor Inger Persen karakterisert anmeldelsene som «helt unødvendige».

Bruer er fortsatt oppsagt, og rettssaken vil fortsette med mål for Bruer å få reversert oppsigelsen.

  • Avskjed er for øvrig et mye mer inngripende og alvorlig virkemiddel enn oppsigelse. Mer om avskjed finner du blant annet i Arbeidsmiljøloven.