– Mente det ikke som trakassering

Assisterende rektor mener lovanvendelse ble mistolket.

FORLARTE SEG: Administrasjons- og personalsjef og assisterende rektor ved Alta videregående skole, Ann Kristin Strøm.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Gjennom hovedforhandlingen i Bruer-saken har språkbruken til både rektor Inger Persen og assisterende rektor Ann Kristin Strøm vært et tema. Fra Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof har det blitt påpekt at Strøm har opptrådt på en dårlig måte overfor både Bruer og andre ansatte ved elevboligene.

Dette har ifølge Bruer og advokaten kommet fram både i mailer, møtereferater og ikke minst i oppsigelsesdokumentet.

Kan tolkes som aggressivt

I utspørringen fra fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden ble dette så vidt adressert. På spørsmål om hvordan Strøm uttrykker seg skriftlig, sa hun at hun gjerne skriver korte og effektive mailer i stedet for å ty til utbroderinger.


– Jeg skriver korte mailer, og det kan nok tillegges mye. Svarer jeg «nei» på noe så kan noen tolke dette som et aggressivt svar. Jeg ser på dette som en effektiv tilbakemelding, sa Strøm.

Avvik

En episode der Strøm i etterkant ble anklaget for å ha trakassert Wenche Mikalsen ble også trukket fram. Det skal ha blitt skrevet et avvik på Strøms oppførsel her.

Den «trakasserende oppførselen» var ifølge Strøm i realiteten intet annet enn lovanvendelse. Strøm forklarte i retten at Mikalsen ved en feil ble tatt med i ansettelsesprosessen der Bjørnar Bruers sønn var en av søkerne.

– Det viste seg at dette var feil i henhold til forvaltningsloven. Når leder er inhabil kan ikke en person underordnet denne benyttes. Det er sårt at det kalles trakassering når jeg sier at Mikalsen ikke kunne benyttes, på grunn av lovverket. Det er urettferdig overfor skolen og meg, da det i dette tilfellet var snakk om håndhevelse av en lov.