– Jeg har stilt min fritid til disposisjon for arbeidsgiveren

– Det ble veldig mye arbeid med de kritikkverdige forholdene ved Komsa-boligene, sa Bruer om å ha skrevet overtid for telefonbruk.

Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Under avslutningen av utspørringen av Bruer valgte rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren å ta ordet og komme med noen tilleggsspørsmål til Bruer.

– Hvordan blir forholdene ved skolen om du får jobben tilbake, klarer dere å samarbeide? spurte Berggren.

– Jeg har gått til sak for å få jobben tilbake. Det er litt av det som er viktig for meg. Om jeg kommer tilbake, så skal jeg være der. Men samarbeidet kan bli vanskelig, det må vi bare se.

– Er det områder du tar selvkritikk på? fortsatte Berggren.

– Jeg er ikke feilfri. Det vil jeg presisere. Jeg har nok gjort noen feil underveis, svarte Bruer.

Han sa videre at han har vært opptatt av å svare på henvendelsene han har fått fra kolleger, tillitsvalgte og ledere i tiden mens han var sykemeldt.


– Jeg erfarer at dette var litt .. vanskelig, sa Bruer, trolig med henvisning til at mailene han sendte med innspill til sine kolleger og medarbeidere har blitt brukt som bevis mot han i rettssaken.

– Har du vært rigid, firkantet i forbindelse med overtidsgodtgjørelser, telefonbruk og slikt?

– Det er massevis av telefoner jeg ikke har skrevet timer på, gjennom mange, mange år. Jeg har stilt min fritid til disposisjon for arbeidsgiver. Jeg har tatt bakvakter, telefoner lørdager og søndager. Aldri skrevet en eneste time gjennom alle årene jeg har hatt, med mindre det har vært noen fysisk utrykning, sa Bruer.

Bruer understreket at det var forholdene ved Komsa som gjorde at det plutselig ble så mye telefoner at han valgte å skrive overtid for noen av disse:

– Forholdene var veldig kritikkverdig, og gjorde at det ble mye telefoner og tilhørende arbeid der. Vi har ikke hatt slik pågang tidligere, sa Bruer.