– Han må ha hatt det helt forferdelig

…men likevel mener Ann Kristin Strøm det var riktig å kjøre prosessen mot Bjørnar Bruer.

Ann Kristin Strøm og Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Assisterende rektor Ann Kristin Strøm ble kjørt hardt i lagmannsretten tirsdag. Hennes partsforklaring startet med en utspørring fra Finnmark Fylkeskommunes advokat Anders Stenbrenden.

Hun fortalte, i likhet med både rektor Inger Persen og Bruer, at konfliktene eskalerte i perioden fram til høsten/vinteren 2014, og at det hele endte med oppsigelse og deretter avskjed av Bjørnar Bruer.

Mot slutten av sin utspørring ledet Stenbrenden henne inn på oppsigelsen av Bjørnar Bruer.

– Det var riktig å si han opp, sa Strøm.

Hun grunnga dette blant annet med at Bruer ikke opptrådte som en leder, slik hun forventet at en leder skulle opptre:

– Bjørnar Bruer tok ikke initiativ, var ingen proaktiv leder, han sitter der og venter til det kommer en beskjed. Hvis fylkeskommunen sendte ut noe om elevboligene, så burde leder gå inn for å se – hva kan dette bety for oss, hvordan kan vi finne løsninger og så videre. Jeg opplevde ikke at han var der.

Strøm sa at dette fortsatte også etter oppfølgingsmøte ved sykemelding, i desember 2014. Bare dager før advarselen om oppsigelse kom.

– Jeg så ingen endring i desember. Man kan sikkert si at jeg burde endret meg og, men jeg så ingen endring hos Bjørnar etter at han fikk advarselen, sa Strøm.

På samme tidspunkt var Bruer ifølge egen forklaring nedkjørt:

– Det var gode og vonde dager. Jeg så og besvarte noen mailer, andre ganger sendte jeg ikke svar i det hele tatt, sa Bruer i sin forklaring.

Sto inne for innholdet

Bruer fikk 5. januar forhåndsvarsel om oppsigelse. I denne fremkommer det en rekke grove beskyldninger og «stygge karakteristikker» av Bruer som leder og person. Det fremgikk her at fylkeskommunen mente han hadde begått straffbare forhold, i form av økonomisk utroskap (et forhold som ble anmeldt og deretter henlagt, red. anm)


– Målet var å kvitte seg med Bruer

– Brukte «støvsugermetode» og lette etter bevis 20 år tilbake i tid.

Strøm sa i sin forklaring at hun sto helt og fullt inne for innholdet i oppsigelsen:

– Men jeg sliter med å stå inne for formen, sa Strøm, og siktet til de juridiske formuleringer i oppsigelsen.

– Det strafferettslige var ikke det sentrale. Det sentrale var at vi ønsket en leder som opptrådte som en leder.

– Måtte gjøre det vi fikk beskjed om

Om avskjeden sier Strøm at hun ikke tenker dette var riktig.

– Tenker du at dette var riktig?


Fylkeskommunen ble advart mot avskjed

Sto likevel på sitt, og gikk til avskjed uten at nye forhold forelå.

– Nei, det tenker jeg ikke. Samtidig kjente jeg på det «hvordan i all verden skal vi klare å samarbeide?» Jeg kjente jo på det, sa Strøm.

– Hva tenkte du om Bjørnar Bruer oppi alt dette? spurte advokat Stenbrenden.

– Det må ha vært helt forferdelig. Jeg er ikke sikker på om jeg kan sette meg inn i hvor forferdelig han har hatt det. Det er ikke vi som har fått livet snudd på hodet, vi måtte bare gjennomføre det vi fikk beskjed om, sa Strøm.

– For han må det ha vært helt fullstendig forferdelig. Men vi kan ikke godta alt mulig fordi det kan bli fælt, la hun til.

Kan være riktig likevel

Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof tok opp tråden umiddelbart.

– Når ble det så forferdelig? spurte hun, med henvisning til at det ble kjørt et rått løp mot Bruer også etterpå, med til sammen fem anmeldelser, som ble fastholdt gjennom tingretten.

Strøm var først stille, men ble så utfordret på nytt fra Lillehof:


– Var på Cuba da meldingen kom om Bruers avskjed

Inger Persen sa i retten at hun «ikke så komme», om avskjedigelsen av Bruer.

– Jeg tror det ble forferdelig fra første anmeldelsen. Har ingen grunn til å tro noe annet, svarte Strøm.

– Men om du mente det var så forferdelig, at det ga det vonde følelser, hvorfor kommer du i tingretten og fremholder det med øk utroskap? spurte Lillehof


Fylkeskommunen frafalt avskjeden av Bjørnar Bruer

– Det blir ikke et tema videre i rettssaken.

– Selv om en ting er forferdelig og grusomt å måtte gjennomføre, så kan det være riktig. 

FFKs jurister kjørte anmeldelsene på egenhånd

– Men nå sier du det var unødvendig og uberettiget å komme med anmeldelsene?


– Jeg synes det er vanskelig at jeg skal gjøre juridiske vurderinger, føler det er det du ber meg om nå. Men når første anmeldelse gitt i februar 2015, så er det de som har kompetanse på det hos fylkeskommunen som har vurdert at det lå alvorlige forhold til grunn.

Tilbød Bruer 1 million for å avslutte saken

Fylkeskommunens forslag til forlik lest opp i retten.

Etter dette kom det som kjent flere anmeldelser. Strøm sier hun og skolen hadde lite med det å gjøre, det var det sentraladministrasjonen som gjorde:

– Vi var i ekstremt liten grad involvert i dette.