– Elevboligene er en perifer del av drifta

PARTER I SAKEN: Inger Persen og Ann Kristin Strøm.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

10.20 startet administrasjons- og personalansvarlig ved Alta videregående skole, assisterende rektor Ann Kristin Strøm, sin forklaring for Hålogaland lagmannsrett.

Hun fortalte at årene da konflikten med Bjørnar Bruer oppsto og eskalerte var en hektisk tid med mange hendelser også på det private felt, for hennes del. Blant annet tok Strøm rektorskolen i 2012/2013. Hun hadde også et dødfall i nær familie i 2012, som ifølge henne gikk tungt inn på henne.

– Jeg var nedkjørt i perioder, sa Strøm, som også opplevde helseproblemer og var sykemeldt i kortere perioder i denne perioden.

Hun berettet også om en hektisk arbeidshverdag, særlig rundt skolestart:

– Min jobb er å sikre både fag- og timefordeling, og timeplanen. Timeplanen er det viktigste operative styringsdokumentet vi har, som styrer hverdagen til 1000 lever, hundrevis av lærere og andre ansatte. Er ikke denne klar og korrekt til skolestart, så har vi ikke drift av skolen vår. Det er et beinhardt krav om at denne må være på plass, og ved skolestart i august er det 14 timer i døgnet med jobbing rundt timeplanen. Når skoleåret begynner, så er det store endringsbehov og et voldsomt trøkk. På denne tiden har jeg ett fokus, nemlig å få skoleåret i gang. Elevboilgene, som er en ganske perifer del av drifta vår, har jeg ikke kapasitet til å gå grundig inn i, sa Strøm, som en forklaring rundt hvordan det kunne ta så lang tid før forskjellige forhold ved elevboligene ble tatt tak i.

– Hva skjer om du ikke får på plass timeplanen? spurte FFKs advokat Anders Stenbrenden.

– Da har ikke elevene noen sted å gå, de får ikke sitt lovpålagte timetall. Det er ikke et klasserom som er i bruk, ikke en eneste lærer eller elev som går til sine timer, uten at det står på timeplanen, sa Strøm.