Noodt ber Bergstø lese rapporten

– SV og Kirsti Bergstø har ingen grunn til å trekke seriøsitet og faglighet i tvil.

FEILSITERT? – Jeg håper at Bergstø ikke er korrekt sitert, og at hun må være misforstått, sier Trine Noodt om Kirsti Bergstø sine uttalelser.  Foto: Arkiv / fotomontasje Altaposten

nyheter

Det sier Venstres Trine Noodt etter at lederen i Finnmark SV og partiets sannsynlige toppkandidat i stortingsvalget, Kirsti Bergstø, fredag gikk ut i Altaposten og nedsablet utedningen av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, gjort av analysebyrået Oslo Economics.

Bergstøs evaluering av rapporten, rett nok kun etter en rask og overfladisk gjennomlesing, er at utredningen er basert på et svakt fakta- og faglig grunnlag.

Bergstø hevder også at deler av rapporten er spekulativ.

– Må kunne se velgerne i øynene

Sist stortingsvalg var det SV-boikott i Alta. Det skjer ikke på nytt.


– Jeg håper at Bergstø ikke er korrekt sitert, og at hun må være misforstått. Det er oppsiktsvekkende dersom en stortingsrepresentant, kun etter å ha skummet en rapport fra et svært seriøst og uavhengig analysebyrå har brukt fem måneder på utarbeide, trekker rapporten faglig i tvil, sier Venstres Trine Noodt til Altaposten.

Mye nytt

Noodt er overrasket over at Kirsti Bergstø, som er gitt tillit av velgerne til å representere Finnmark på Stortinget, ikke utviser større respekt for en faglig tilnærming til det helsetilbudet som skal sikre liv og helse til finnmarkingene.

– Det er ikke snakk om helsetilbudet til de som bor i Alta og nabokommunene, men at vi må utnytte ressursene optimalt for å kunne gi hele Finnmarks befolkning best mulig tilbud. Det er her rapporten fra Oslo Economics gir noen klare svar basert på et bredt innhentet tallmateriale og omfattende statistisk informasjon. Konklusjonen er krystallklar; det vil være både helsemessig og samfunnsøkonomisk svært mye å tjene på å ha et framtidig akuttsykehus i Alta og et nærsykehus i Hammerfest, klargjør Noodt.

Hun er overrasket over at Bergstå er av den oppfatning at det ikke er nytt at en slik struktur blant annet kan spare enorme reisekostnader. I rapporten heter det blant annet:

«Samlet reiseavstand for pasientene reduseres med 23 prosent fra 8,6 millioner kilometer årlig til 6,7 millioner kilometer. Dette tilsvarer en årlig besparelse på rundt 29 millioner kroner i starten av perioden. Nåverdien av dette over en 40-årsperiode, fra 2026 da et sykehus i Alta kan være etablert, utgjør knapt 420 millioner kroner.»

– Til å stole på

Noodt forstår at Bergstø og Finnmark SV misliker analysen til Oslo Economics fordi konklusjonene bryter totalt med den politikken Finnmark SV har stått på. Noodt viser til at SV vil tviholde på en struktur, som betyr at helseforetaket i stedet for å produsere helsetjenester, må bruke enorme beløp på reisekostnader. Resultatet er at helsetilbudet i hele Finnmark blir dårligere.

– Rapporten må selvsagt kunne diskuteres politisk, men SV og Kirsti Bergstø har ingen grunn til å trekke seriøsitet og faglighet i tvil. Rapporten er til å stole på, og et så anerkjent firma hadde aldri lagt fram en slik rapport om grunnlagsmaterialet ikke var godt. Men rapporten er ingen fasit og alle spørsmål er ikke besvart ut fra et optimalt grunnlagsmateriale. Samtidig viser den med all tydelighet at de er behov for en alternativ lokalisering av sykehus i Vest-Finnmark, påpeker Venstre-toppen og utfordrer kvinnen som høyst sannsynlig blir konkurrent på toppen av SV-lista ved neste valg:

– Dersom du ikke stoler på utredningen fra Oslo Economics, hvorfor da ikke gå inn for å kreve at Helse Nord utreder strukturen? Eller er det sånn at vi skal investere fire-fem milliarder kun på følelser og tro. Finnmark SV har til nå basert sin politikk på et like faglig lite begrunnet grunnlag som helseminister Høie når han avviser manglende faktabasert utredning.

Enig med Noodt

Leder i Alta SV, Tommy Berg, ønsker ikke å kommentere fylkesleder Kirsti Bergstøs slakt av rapporten fra Oslo Economics.

– Vi lot være å gå i valgkamp ved siste stortingsvalg fordi vi måtte kunne se velgerne i øynene. Det kunne vi ikke etter at Finnmark SV sa nei til å få strukturen utredet. Nå har vi fått en utredning fra Oslo Economics, som med all tydelighet viser at det er behov for en time-out slik at helseforetaket kan få utredet sykehusstrukturen helhetlig, før det gjøres ytterligere investeringer. Heldigvis er det ikke for sent, og vi har tid til en slik utredning om Helse Nord setter i gang straks, sier Berg.

Tommy Berg.  Foto: Arkivfoto

– Stoler du på utredningen fra Oslo Economics?

– Ja, den baserer sine konklusjoner på et bredt innsamlet materiale. Konklusjonene er i tråd med det svært mange har hevdet. De som ikke stoler på utredningen bør nå løpe til Helse Nord og kreve at de besvarer de samme spørsmål som Oslo Economics har gjort, slår Tommy Berg fast.

Han er glad Bertstø nå vil ta rapporten til seriøs behandling i styret i fylkespartiet og regner med at Finnmark SV kommer ut med støtte til å få strukturen utredet. SVs varaordfører, Anita Håkegård Pedersen, synes det er merkelig at Kirsti Bergstø snakker ned en rapport som hun innrømmer kun å ha skumlest.

– Alta kommune har brukt mye penger på å få et seriøst og uavhengig analysebyrå til å utrede en struktur det burde vært en selvfølge at Helse Nord hadde gjort. Jeg forventer at Finnmark SV nå behandler utredningen seriøst, og ikke minst leser den grundig.  Rapporten må få konsekvenser, også for politikken til mitt eget parti, sier Håkegård Pedersen.