– Visste ikke at kriseberedskap ble satt ut av spill

Rektor hevder det var assisterende rektor som sto for telefonkutt, selv visste hun ingenting.

PEKTE PÅ NK: Inger Persen sa i retten at det var Ann Kristin Strøm som kansellerte Bruers posisjon som krisekontakt for elevboligene.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I rettsbehandlingen av «Bruer-saken» forrige uke fremkom det at elevboligene på et tidspunkt i realiteten var uten vakttelefon til kriser, etter en krangel om føring av overtid for telefonbruk. Bjørnar Bruer leverte nemlig to overtidslister der til sammen 16 timer var ført opp som telefonbruk utenom arbeidstid.

Rektor Inger Persen strøk disse timene fra Bruers overtidslister, og det ble et etterspill der Bruer ble pålagt å ikke svare telefonen på ettermiddagstid. Samtidig ble Bruers telefonnummer strøket fra kontaktlista til AMK-sentralen og Securitas.

Strøket fra krise-lister

Ifølge Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof var dette i realiteten å sette kriseberedskap ut av spill.

Konfrontert med dette sa rektor Inger Persen at det var assisterende rektor, administrasjons- og personalansvarlig Ann Kristin Strøm, som tok avgjørelsen om å stryke Bruer fra kontaktlistene som ble brukt i krisesituasjoner.

– Var det ikke slik at Strøm i dermed realiteten satte kriseberedskapen ut av spill?

– Hun gjorde det, men jeg visste ikke om dette, svarte Persen.

– Hva tenker du om denne beslutningen?

– Hun følte nok at hun måtte gjøre noe med telefonbruken, og tenkte nok ikke over konsekvensene, at det lå andre grunner bak, sa Persen.


– Hvilke konsekvenser hadde det at prosedyrene med dette ble satt ut av spill, at man ble tatt ut av lista til AMK-sentralen og Securitas, hva innebar dette for ansatte og elever, spurte Lillehof.

– I krisesituasjoner ville telefonen gå til ansatte, til vakttelefonen til elevboligene. Jeg vet at Ann Kristin Strøm selv i en periode gikk inn og fungerte som kontaktperson for elevboligene, svarte Persen.

Kunne blitt veldig dyrt

I diskusjonen rundt telefonbruken kom det fram at Bruer ikke en eneste gang mellom 2011 og 2013 hadde opplevd å få timer strøket fra sine timelister.

– Hva tenker du om at Bruer fører opp slike oppringinger, kan det ha vært noe ekstraordinært som gjorde at han førte opp noen av oppringingene her?

– Det kan ha vært hektisk i forbindelse med at vi leide på Komsa, kan også være på grunn av konflikten. Jeg ville uansett hatt forståelse for det om Bruer kom en mandag og sa «i helga har det vært så mye telefoner, kan jeg skrive noe overtid». Det ville ikke vært noe problem, for da ville vi hatt en kontroll. Det blir noe helt annet om man bare skriver to timer overtid når det kommer en telefon, sa Persen, og la til:

– Om lærerne, som har massevis av telefonsamtaler i løpet av ettermiddager, kvelder og helger, hadde fått vite at Bjørnar Bruer hadde en spesialavtale så hadde det blitt veldig veldig dyrt, sa Persen.

I retten sa hun at hun ønsket å få på plass tydelige rutiner for hvilke telefonsamtaler som eventuelt ville utløse overtid, eksempelvis i forbindelse med krisesituasjoner.

Kunne avvist samtaler

Rettens administrator brøt inn og ba Persen utdype om Bruer og andre ansatte var i stand til å avvise telefonsamtaler som kom:

– Kunne han sagt «Jeg har fri, jeg snakker ikke med deg»?

– Det kommer an på hva telefonsamtalen gjaldt.

– Om Bruer hadde sagt dette, ville han biltt møtt med påstand om ordrenekt eller at han ikke gjorde jobben sin?

– Nei, derfor ville jeg ha på plass disse rutinene rundt hvilke samtaler som utløste overtid, svarte Persen.