– Trodde det var «piece of cake» å få dem med på det

Måtte finne 600.000 etter Komsa-kutt.

ANKESAK: Bjørnar Bruer (t.h) og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof møter Finnmark fylkeskommune og skoleleder Inger Persen forrige og denne uka.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I forbindelse med at internatet ble stengt høsten 2013 ble det satt i gang et samarbeid med Studentsamskipnaden i Finnmark (SiF) om å leie boliger til elevene ved Komsa. Våren 2014 ble det imidlertid klart at Komsa-løsningen var langt fra optimal. Blant annet var Helsetilsynet innom og kom med pålegg blant annet rundt belysning.

Flere vertsfamilier

Det ble tatt en avgjørelse om å si opp leieavtalen med SiF.

– For å kunne tilby elevene bolig utvidet vi vertsfamilieordningen. Øverste leder styrer etter pålegg, og når jeg fikk et pålegg om å finne 600.000 kroner til å utvide vertsfamilieordningen, så fant at dette måtte tas fra elevboligenes budsjett. Alternativet var å ta et på skolens budsjett, forklarte Persen.

– Og det var slik jeg så det naturlig å ta dette på elevboligene, med en så stor omveltning, ved at Komsa-boligene ble sagt opp.


Elevboligene hadde ifølge Persen ikke lenger ansvaret for de 50 boligene ved internatet (som var stengt), og med de 64 ved Komsa sagt opp, så satt skolen igjen med omkring 50 boliger ved Elevheimen.

– Jeg tenkte at «dette er piece of cake» å få alle til å forstå. Når du halverer drifta, så må det få konsekvenser for bemanningen, det tenkte jeg var åpenbart. Jeg ønsket samtidig ikke å si opp noen, men vi hadde vakante stillinger som kunne fortsette å stå vakante.

Burde bidratt med løsninger

– Hva hadde du forventet at Bjørnar Bruer skulle gjøre når situasjonen var slik? spurte fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden.

– Jeg hadde forventet at Bruer som mellomleder skulle gå aktivt inn, at han skulle forsøkt å spille på lag. Blant annet om det fortsatt var snakk om et brannvernobjekt klasse A, da vi plutselig ikke hadde en eller to store blokker lenger, sa Persen og påpekte at Elevheimen er et annet type brannobjekt enn både internatet og boligene ved Komsa.

– Det var mye vi kunne sett på. Jeg mener at han som proaktiv leder ville vært på min side, sagt dette skal vi finne løsninger på - jeg tar jobben mot mine ansatte. Og så hadde vi løst dette.