– Reagerte meget kraftig på å bli kalt illojal

Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Bjørnar Bruer inntok mandag rundt klokka 15 vitneplassen foran Hålogaland lagmannsrett, for å starte på sin forklaring.

Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof startet utspørringen med å be om detaljer rundt styringen av elevboligene, herunder om brannvern og risikovurderinger.

Kalt illojal for første gang

Hun kom også innom møtet i 2012, med skolens administrasjons- og personalansvarlig, assisterende rektor Ann Kristin Strøm.

– Ann Kristin Strøm beskyldte meg for å være illojal, og påsto at jeg hadde utlevert papirer til tillitsvalgte. Det reagerte jeg meget kraftig på. Det var første gang i løpet av 30 år at jeg ble kalt illojal. Jeg valgte å koble inn min tillitsvalgte, og forlangte at jeg fikk et møte rundt dette.

Fikk ikke se brevet

I dette møtet fikk Bruer en delvis innrømmelse:

– Rektor sa at det var sterkt bruk av ord, men at det var innholdet som var viktig.

– Fikk du se brevet du skal ha levert ut?

– Jeg spurte, og om det var unntatt offentlighet. Men jeg fikk ikke se brevet jeg skule ha utlevert.

– Nå vet du hvilket dokument det er. Utleverte du dette til tillitsvalgte Jan Birger Mikalsen?

– Nei, jeg har ikke utlevert noe slikt dokument til Mikalsen.

Gikk ut til alle skoler

I ettertid har det ifølge advokat Lillehof fremkommet at dette brevet gitt ut til alle fylkets skoler med elevboliger.

– Jeg har registrert dette. Vet ikke hva som har hendt i denne sammenheng, men ser i papirene at tillitsvalgte skriver om Utdanningsforbundet. Hva som har hendt, det vet jeg ikke, sa Bruer.

Ble sykemeldt

Han kunne fortelle at han også i etterkant av et omorganiseringsmøte fikk så hatten passet av rektor Persen:


– I et møte med ikke-pedagogisk personell spurte jeg blant annet hva som ville skje med brannvern.

– Etter møtet var det et gruppemøte. Her kom rektor inn, stilte seg ved siden av meg og sa: «du har ødelagt hele møtet mitt» før hun rett ut sa at jeg var illojal. Det var andre gang i løpet av kort tid jeg ble kalt illojal. Og dette reagerte jeg kroppslig meget sterkt på. Jeg måtte gå til legen, og han sykemeldte meg, forklarte Bruer.