– Nesten alt gikk til lønn

Rektor hevder elevboligene i Alta ble drevet mye dyrere enn andre.

I VITNEBOKSEN: Rektor Inger Persen inntok vitneboksen mandag morgen, da Hålogaland lagmannsrett ble satt ved Scandic.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Retten i den mye omtalte «Bruer-saken» ble satt mandag, ved Scandic i Alta sentrum. Her fortsetter Hålogaland lagmannsretts behandling av saken, fram til fredag.

Rektor Inger Persen ved Alta videregående skole inntok vitneboksen fra klokka 09.00. Her ble hun utspurt av Finnmark fylkeskommunes advokat Anders Stenbrenden.

Krevende

I forklaringen sin sa Persen at arbeidet med turnusordninger for elevboligene var «et utrolig krevende og heftig arbeid».

– Jeg hadde aldri trodd det skulle være så komplisert å få gjennomført, sa Persen.


Hun var ikke i tvil om at noe måtte gjøres ved elevboligene.

– Vi hadde i flere år hatt problemer i forhold til elevboligene, ved at det ikke var penger til å gjøre tiltak. Nesten alt av ressurser gikk til lønn, vi hadde ikke penger til elevrettede tiltak. En del ting, julebord og slikt, tok vi på skolens driftsbudsjett, sa Persen.

Dyrere enn andre

En fylkestingsmelding fra mai 2012 tilsa at noe måtte gjøres ved elevboligene i Alta, forklarte Persen.

– Denne meldingen viste at vi hadde vestentlig mye høyere bemanning, og dermed kostnader, enn elevboligene ved skolene vi kunne sammenligne oss med, Hammerfest og Kirkenes. Jeg tenkte at det måtte ligge en mulighet for innsparing her. Vi hadde en dyr turnusordning sammenlignet med andre, og tanken var at det skulle være mulig å se på en mer effektiv ressursbruk - for å få mer ut av pengene, sa Persen.

Fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden sa i sitt innledningsforedrag at arbeidet med å innføre ny turnus ble torpedert av Bjørnar Bruer i samarbeid med hovedtillitsvalgt Jan Birger Mikalsen og nestleder ved elevboligene Wenche Mikalsen.