Fylkeskommunen ble advart mot avskjed

Sto likevel på sitt, og gikk til avskjed uten at nye forhold forelå.

Advokat Eirin Halvorsen Lillehof og Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I Bruer-sakens dag fire tok Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof for seg at skoleledelsen og fylkeskommunen tabbet seg ut da de valgte å oppjustere oppsigelsen av Bruer til en avskjed.

Dette fordi de tolket politiets standardbrev rundt at anmeldelsen var mottatt som at politiet anså saken for mer alvorlig enn det de hadde trodd, og brukte dette som årsak til å skru skruen til mot Bruer.

Dette omtalte også fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden i sitt to dager lange innledningsforedrag.

I Lillehof sitt foredrag pekte hun på at det ikke var noe annet nytt i saken enn dette standarbrevet i perioden fra oppsigelse ble gitt til avskjeden var et faktum. Dette påpekte Fellesforbundet, og advarte i et møte mot å gå til avskjed på en slik bakgrunn:

– Fellesforbundet sa ifra om dette. At det ikke var noe nytt i saken. Men fylkeskommunens advokatfullmektig hevdet at nei, dette var en innskjerping fra politiets side, da politiet la til paragraf 276 heller enn paragraf 275 (som er skillet mellom økonomisk utroskap og grovt økonomisk utroskap, red. anm).

Denne anmeldelsen ble henlagt 18. februar.

  • Avskjed er for ordens skyld ansett som et svært alvorlig tiltak å ta i bruk overfor ansastte. Avskjed betyr at arbeidsavtalen heves og at arbeidstaker må gå «på dagen».
  • – I Norge har arbeidstakere et sterkt stillingsvern, og det skal mye til for at arbeidsgiver rettmessig kan gå til det dramatiske skrittet det er å gi en ansatt avskjedigelse, heter det eksmpelvis på arbeidsrettsadvokaten.no.