– Skjønner at det var belastende for Bruer

– Beklagelig, sa rektor om de mange anmeldelsene.

I VITNEBOKSEN: Rektor Inger Persen startet med sin forklaring fredag klokka 12.15.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Da retten ble satt i Bruer-saken 12.15 ble det klart at forhandlingene på gangen, mellom de to partene Bjørnar Bruer ved advokat Eirin Halvorsen Lillehof og Finnmark fylkeskommune ved Anders Stenbrenden ikke hadde ført til noen løsning.

Dermed var det duket for rektor Inger Persens forklaring.

Det var advokat Anders Stenbrenden som startet utspørringen av rektor. Han innledet med å spørre hva Persen tenkte om anmeldelsene av Bjørnar Bruer:

– Jeg skjønner godt det har vært belastende for han. Det er beklagelig, var alt Persen sa om den saken.

– Kan ikke holde full kontroll

Rektoren fortsatte sin forklaring med å greie ut hvordan hennes ledelseshverdag er, med 14 avdelinger under seg.

– Jeg verken kan eller skal ha kontroll over alt selv, dette er en veldig stor skole. Jeg kan heller ikke ha kompetanse i alt som foregår i de 14 forskjellige avdelingene. Derfor ansetter vi folk med spesialkompetanse her. og må derfor kunne stole på at lederne for avdelingene gjør jobben sin. Min jobb er å ha et overordnet ansvar, se til at vi følger loven og slikt. Jeg kan ikke gå ned i detalj i hver en plan og vurdering, sa Persen.

Det samme gjelder timelister:

– Jeg får en så stor bunke hver måned, sa Persen, og holdt pekefinger og tommelfinger et godt stykke fra hverandre.

– Jeg har ikke sjans å gå i detaljer på dette. Jeg ser etter åpenbare feil, særlig hos lederne, mens jeg har en under meg som ser etter ting som kan være feil.

– Reagerte på ordbruken

Bruken av ordet «illojal» overfor Bjørnar Bruer i forbindelse med at tillitsvalgte fikk tilsendt et dokument som var under behandling ble også et tema under første del av Inger Persens forklaring fredag.

Omorganisering var temaet for dokumentet, som opprinnelig kom fra opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Dokumentet fordret en del informasjon, som Persen sier hun måtte få hjelp av Ann Kristin Strøm og Bjørnar Bruer for å finne fram til.

– Det gikk en stund, så ble jeg oppringt av Lisbeth Sandtrøen. Jeg fikk spørsmål om jeg hadde vært i kontakt med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, for han hadde fått dokumentet. Det hadde jeg ikke, og tok derfor henvendelsen videre til Ann Kristin Strøm og Bjørnar Bruer.

– Sandtrøen syntes ikke dette var lojalt, å dele ut slikt til tillitsvalgte. De tilitsvalgte skulle først inn i etterkant, i det videre arbeidet med saken. Dette tok jeg opp med Bruer og Strøm. Vi kom til at det måtte være Bjørnar Bruer. Det var ikke utenkelig at de hadde hatt et tett samarbeid, forklarte Persen.

Saken ble et tema på en medarbeidersamtale. Her ble ordet «illojal» brukt.

– Etter dette det bedt om et møte. I dette møtet gjorde Bjørnar Bruer det klart at han reagerte veldig på det begrepet. Stemningen i møtet var ikke kjempebra. Jeg sa at ok, bruken av ordet «illojal» var strengt, men for meg var ikke begrepsbruken så viktig, det var prinsippet, sa Persen.