– Må kunne se velgerne i øynene

Sist stortingsvalg var det SV-boikott i Alta. Det skjer ikke på nytt.

Kirsti Bergstø (SV).   Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

nyheter

SVs varaordfører Anita Håkegård Pedersen fikk mandag solid dokumentasjon på at akuttsykehus i Alta vil gi både stor samfunnsøkonomisk gevinst og frigjøre flere titals millioner kroner årlig i sparte reiseutgifter.

– Jeg er glad for at utredningen med all tydelighet bekrefter det Alta SV har hevdet og stått for i mange år. Den viser at vi hadde rett i 2013. Fra vår side regner vi med at vårt parti vil ta konsekvensene av det som er dokumentert, og at vi kan gå inn i valgkampen med full styrke, svarer Håkegård Pedersen på direkte spørsmål om det ligger an til en ny valgkampboikott dersom Finnmark SV ikke støtter en «time-out» for å vurdere strukturen på nytt.

Berg tydelig

Altaposten kan gjerne repetere hva sentrale personer i Alta SV kommuniserte rett før valget i 2013. Da var partidronning Kristin Halvorsen ventet til Alta for å møte kamerater som ikke ville drive valgkamp for SV.

– Jeg vil ikke hatt noen troverdighet igjen dersom jeg skulle gått ut på gatene og bedt folk stemme SV samtidig som partiet sier nei til å konsekvensutrede sykehus i Alta. Så Kristin Halvorsen eller ikke, det eneste som kan skape entusiasme hos meg og resten av Alta SV er at Kristin i morgen bekrefter støtte til den saken som folk i Alta er opptatt av, sa Tommy Berg, partiets mest markante sykehusforkjemper i Alta  til Altaposten i midten av august 2013.

Full fart

I dag er han trygg på at han vil gå inn i valgkampen med høy troverdighet både for seg selv og SV.

– Jeg må kunne se velgerne i øynene.  De må vite at de kan stole på meg og SV. Derfor skal vi være minst like klar som tidligere på at strukturen må utredes, sier Berg og forklarer videre:

– Den nylig offentliggjorte sykehusutredningen gjør det umulig for Finnmark SV å holde fast på tidligere standpunkt om å si nei til en helhetlig og faktabasert utredning. Vårt hovedargument har helte tiden vært at vi må se helheten slik at ikke bare folk i Alta, men hele Finnmark kan få mest mulig helse igjen for pengene vi bruker.

– Så du er trygg på at Finnmark SV vil ta konsekvensene av utredningen som er lagt fram?

– Det er en uhildet og faktabasert utredning. SV er et kunnskapsparti som tufter sin politikk på kunnskap, og jeg er trygg på at ingen vil lukke øynene for den dokumentasjonen som Alta kommune har bidratt til å få fram. Jeg forventer at Finnmark SV revurderer standpunktet  om å si nei til utredning, og går inn i debatten med åpne øyne. SV må presse på at for at Helse Nord tar time-out.  Vi kan ikke investere tungt nå og  låse strukturen for de neste 30 til 40 årene, påpeker Berg, med tanke på planene for utbygging av nytt sykehus i Hammerfest.

Ny regjering

Han er i dag kun leder av Alta SV, men har i en periode vært også leder av fylkespartiet.  Når Berg er trygg på at Alta SV denne gang vil stå samlet bak SV og de som måtte toppe lista, er det ikke kun fordi han har tillit til at fylkespartiet vil revurdere tidligere standpunkt.

– Når vi boikottet siste stortingsvalgkamp satt SV selv i regjering. I dag har vi en Høyre/Frp-regjering som nekter å basere sykehusstrukturen på fakta og utredning, en beklagelig forskjellsbehandling med resten av landet. Vi har en helseminister som arrogant henger ut Alta kommune for å ta ansvar for en utredning han og Helse Nord burde ha forpliktet seg til. Høie vil ikke en gang vil vurdere konklusjonene til Oslo Economics som tilsier betydelig helsemessig og økonomisk gevinst for Finnmarks befolkning med en annen en den strukturen han og regjeringen tviholder på, påpeker lederen i Alta SV og legger til:

– Ei ny rød regjering vil ikke legge prestisje i en struktur som er blitt Høie tviholder på uansett faka.

Ingen hjelp

Mye tyder imidlertid at toppfolkene i Alta SV ikke vil få noen støtte hos sine partikamerater i kravet om time-out utredning av av Helse Nord. Selv ikke om det skulel bringe Alta SV inn i en ny valgkampboikott.

– Jeg har ikke fått gått gjennom utredningsrapporten til Oslo Economics i detalj enda, men førsteinntrykket er at den ikke forteller noe vesentlig nytt. Rett nok konkluderer den  med stor samfunnsøkonomisk og en helsemessig gevinst på å flytte sykehuset til Alta. Dessverre synes konklusjonene å være basert på et svakt fakta og faglig grunnlag. Når utredningen, selv med sterke forbehold om usikkert grunnlagsmateriale, sier sykehsuflytting vil bety to sparte liv årlig, blir det etter mitt syn spekulativt, sier leder i Finnmark SV, Kirsti Bergstø.

– Men utrederne tar forbehold, og deres hovedkonklusjon er stor helsemessig gevinst, ikke antall sparte liv?

– Ja, det er sikkert riktig, men ut fra det jeg kan se er det også på andre områder trukket konklusjoner som det er grunn til å reise sprørsmål rundt.

– Så Finnmark SV lar seg ikke bevege av rapporten slik Alta SV ønsker?

– Som sagt er førsteinntrykket at rapporten ikke endrer så mye. Jeg vil uansett sende rapporten til styremedlemmene i Finnmark SV og ønsker at vi diskuterer den på et styremøte. Alta SV har signalisert at lokallaget ønsker at saken diskuteres i fylkespartiet og da er det viktig å legge til rette for det.

– Du er i tvil om kvaliteten på rapporten og om dere kan stole på de tall som kommer fram. Er det ikke naturlig at Finnmark SV krever at Helse Nord utreder strukturen for å få et faktagrunnlag dere og politikerne kan stolte på?

– Årsmøtet i Finnmark SV har vedtatt at vi støtter dagens sykehusstruktur, med sykehus i Kirkenes og Hammerfest og at helsetilbudet i Alta må styrkes. Derfor har ikke Finnmark SV gått inn for en nærmere utredning om sykehusstruktur, sier Kirsti Bergstø.