– Anmeldte Bruer uten å høre hans versjon

– Ble anmeldt for forhold ledelsen visste om og hadde attestert.

Eirin Halvorsen Lillehof og hennes klient Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof tok i sitt innledningsforedrag fredag morgen for seg perioden fram mot tiden da Bjørnar Bruer ble oppsagt og deretter avskjediget.

Under gjennomgangen kom Lillehof innom varselet om oppsigelse – et 19 sider stort dokument som ikke ble omtalt av fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden.

Dette varselet ble sendt ut 5. januar 2015, første virkedag etter juleferien.

Hardnet til på høsten

Forut for juleferien, og gjennom hele høsten 2014, hadde situasjonen tilspisset seg mellom Bjørnar Bruer og ledelsen, representert ved rektor Inger Persen og personal- og administrasjonsansvarlig (daværende assisterende rektor) Ann Kristin Strøm.

Gjennom høsten var Bruer sykemeldt helt eller delvis, ifølge den tidligere avsagte tingrettsdommen som følge av det psykososiale miljøet ved Alta vgs.

– I midten av september begynte prosessen med å fjerne Bruer å virkelig hardne til, sa advokat Lillehof.

Både HR-avdelingen og advokat ble koblet inn fra fylkeskommunens side. Bruer støttet seg på tillitsvalgte. Gjennom flere møter ble frontene hardere og hardere.

– I møte 2. oktober kom det masse forskjellig. Her ble det påstått at Bruer utviste manglende samarbeid, han skulle ha underslått tidligere turnusplan uten å gi beskjed – her var det snakk om en ulovlig turnusplan ikke godkjent av tillitsvalgte – han ble beskyldt for å ha opptrådt illojalt, for ordrenekt og manglende samarbeid, krisemaksimering, pliktbrudd, trenering, ordrenekt og manglende utførelse av arbeid. Habilitet ble også trukket inn, samt utilbørlig atferd overfor både ledelse og andre ansatte. Ganske grove beskyldninger og harde ord ble rettet mot Bjørnar Bruer i dette dokumentet.

– Men dokumentasjon? Det legges ikke fram. Her pøser man ut beskyldninger, uten dokumentasjon som konkret viser at dette var illojalt - dette skulle du gjort annerledes.

Hørte ikke Bruers versjon

De harde ordene ble ytterligere forsterket i oppsigelsesvarslet 5. januar.

– Her ble det i tillegg varslet om at han ville anmeldes for økonomisk utroskap.

Bakgrunnen var bruk av sin egen sønn, som vikar og i turnus, helt tilbake til 2011.

– "Vi har grunn til å tro at [Bruers sønn] er ført opp på planlagt ulovlig overtid tilbake til 2011", het det fra ledelsen. Men ledelsen hadde signert timeliste etter timeliste for [Bruers sønn]. Det har stadig vært snakk om han, så ledelsen kan ikke ha unngått å få med seg dette på flere år.

– Han hadde dessuten kontrakter hele veien. Det er ganske drøyt, sa Lillehof.

– I drøftelsesmøtet 20. januar, som var lite konstruktivt, så kommer det fram at Fylkeskommunen har levert anmeldelsen dagen før. Altså, før man tar et drøftelsesmøte og får høre hva arbeidstaker hører med, så har de anmeldt han. De ventet ikke engang til de hadde hørt hva han sa.

– Bruer bestred selvfølgelig at han hadde opptrådt slik.