Var uten vakttelefon til kriser i helgene etter telefonkrangel

Telefonkrangel endte med at rektor gikk inn med korrekturlakk i Bjørnar Bruers timeliste.

Advokat Eirin Halvorsen Lillehof og Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Et av momentene i Bruer-saken er at Bjørnar Bruer ifølge fylkeskommunen ved advokat Anders Stenbrenden hadde ført opp to timer overtid hver gang han mottok en oppringing utenfor arbeidstid. I sitt innledningsforedrag onsdag påpekte Stenbrenden at det var snakk om flere slike telefonsamtaler i løpet av høsten 2013, minst syv slike samtaler.

Dette mente rektor var feil, og påpekte overfor Bruer at en slik praksis der alle ledere førte opp overtid, ville kostnadene eksplodere.

Strøk timer

Etter en mailutveksling med blant andre nåværende stabsjef i fylkeskommunen Heidi Brandt kom man fram til at det ikke fantes hold for slikt i avtaleverket.

Men måten det hele ble håndtert på var ifølge Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof feil.

– Rektor Inger Persen begynner å stryke timer på Bruers timeliste. Han hadde fastlønn, men noe overtid som ble ført på timeliste. Dette hadde Bjørnar gjort i alle år, og hadde aldri opplevd å få strøket timer fra hans timelister, heller ikke under regimet til Inger Persen og Ann Kristin Strøm, som har attestert hans timelister gang etter gang.

– Praksisen startet for ordens skyld samtidig som arbeidsrettssaken mellom fylkeskommunen og Bjørnar Bruers sønn var under oppseiling, la Lillehof til.

– En salig saus

Lillehof understreket at Bruer slett ikke førte opp alle telefonsamtaler som utløsende for overtid:

– Dette er egentlig en salig saus der man ikke holder tunga rett i munnen. For det Bruer gjorde var at han førte opp overtid kun for telefonsamtaler som medførte en viss mengde arbeid. Han hadde mange telefoner som ikke ble ført opp i overtidslista.

Løste krangel ved å kutte kontaktinfo

Måten ledelsen valgte å løse dette på kan få foreldre som har hatt eller har sine ungdommer boende ved elevboligene i Alta til å heve på øyenbrynene, dersom advokat Lillehofs utsagn i retten stemmer:

– I tilknytning til dette bestemte skoleledelsen, ved Ann Kristin Strøm, at Bruer ikke lenger skulle kontaktes utenfor arbeidstid, ei heller i krisesituasjoner eller ved branntilløp. Hans telefonnummer skulle strykes fra telefonlistene hos Securitas og hos brannvesenet. I stedet ga hun beskjed om at vakttelefonen skulle benyttes.

– Problemet var at det ikke fantes noen vakttelefon som var i bruk, i helgene. Med andre ord, hadde elever behov for umiddelbar hjelp, i form av kontakt med miljøarbeider eller leder, ved branntilløp eller annet, så skulle de ringe en vakttelefon som ikke var i bruk.