Rektor krevde kontroll med tillitsvalgtkontakt

– Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.

Rektor Inger Persen, sammen med advokat Anders Stenbrenden og advokatfullmektig Sara Boone.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof brukte torsdag formiddag på å forsøke å rive ned bildet fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden ville skape under sitt innledningsforedrag tirsdag og onsdag.

Blant mange forhold som ble løftet fram fra Stenbrendens side, var at Bruer hadde opptrådt illojalt ved flere anledninger. Lillehof forsøkte å motbevise dette.

Blant annet påpekte hun at fylkeskommunen mente Bruer opptrådte illojalt ved å lekke et internt dokument til en av de tillitsvalgte.

Bruer ble i en medarbeidersamtale konfrontert med dette av personal- og administrasjonsansvarlig Ann Kristin Strøm.

– Måten dette ble lagt fram på gjorde at det ble innkalt til et oppfølgingsmøte, der også rektor Inger Persen og plasstillitsvalgt deltok, sa Lillehof.

– Oppsiktsvekkende!

Referatet etter møtet ble skrevet av Ann Kristin Strøm.


– Målet var å kvitte seg med Bruer

– Brukte «støvsugermetode» og lette etter bevis 20 år tilbake i tid.

– Her fremgår det at rektor påpeker at all kontakt mellom tillitsvalgt og ledere skal gå gjennom eller avklares med henne først. Dette er en oppsiktsvekkende påstand, som vitner om en ledelse som ikke har noen forståelse for hva det innebærer å ha en tillitsvalgtfunksjon. Dette måtte medføre en oppfølging fra arbeidstakerorganisasjonen. De skriver at dette ikke kan godtas, gjengir Lillehof.

– Det var først da Persen ble rektor at problemene kom

Bjørnar Bruer jobbet under fem forskjellige rektorer, men ble ikke et problem før Inger Persen tiltrådte.

Advokaten påpeker at organisasjonsfrihet, og tilhørende fri kontakt mellom ansatte og tilitsvalgte, er en grunnstein i norsk arbeidsrett.

– Kontroll av all kontakt er forbeholdt regimet, og har ingen plass i norsk arbeidsliv. Alle skal kunne forholde seg til tillitsvalgte, det gjelder også ledere på alle nivå. Vi har organisasjonsfrihet, med alt det innebærer.


Hevder trekløver hadde økonomisk motiv for å torpedere turnusplan

Fylkeskommunen mener Bjørnar Bruer samarbeidet med nestleder og tillitsvalgt for å sikre mer penger til de ansatte.

Annen forklaring

Advokat Stenbrenden tok også opp Inger Persens «kontaktkontroll» i sitt innledningsforedrag. Ifølge fylkeskommunens advokat var bakgrunnen at man ikke ønsket at dokumenter havnet i tillitsvalgtapparatet prematurt:

– Arbeidstakere har et krav om å få saker opp så tidlig som mulig, men administrasjonen har på sin side et behov for å få forberedt saken før den overlates til tillitsvalgte. Om ikke risikerer man premature diskusjoner rundt tema som reelt sett ikke er et tema. Det er bakgrunnen for dette, sa Stenbrenden.