Prøvde å nedtone anmeldelsestabbe

Misforståelse rundt standardskriv fra politiet gjorde at skoleledelsen avskjediget Bruer.

Fylkeskommunens prosessfullmektige Anders Stenbrenden.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Hele tirsdag og onsdag gikk til innledningsforedraget advokat Anders Stenbrenden, i forbindelse med den pågående rettssaken mellom Finnmark fylkeskommune og tidligere leder ved elevboligene, Bjørnar Bruer. Bruer ble som flere ganger tidligere omtalt oppsagt og deretter avskjediget i begynnelsen av 2015, etter en lengre og stadig mer opphetet konflikt med skoleledelsen, i hovedsak rektor Inger Persen og personal- og administrasjonsleder Ann Kristin Strøm.

Fylkeskommunens advokat brukte svært mye tid på å male et bilde av Bruer som en svært vanskelig mellomleder, som blant annet motarbeidet skoleledelsen, opptrådte egenrådig og ikke hadde forståelse for lederrollen.

Anmeldelsestabbe

Det advokaten derimot brukte relativt sett svært liten tid på var anmeldelsene av Bruer. Disse ble av tingretten gjort til et stort poeng.

Oppsigelsen av Bruer fant sted 26. januar 2015. Han ble like før oppsigelsen anmeldt for grovt økonomisk utroskap.

– Jeg skjønner at dette opplevdes som en stor belastning, sa advokat Stenbrenden i retten onsdag.

Bekreftelsen på at forholdet var anmeldt kom fra politiet like før oppsigelsen, 21. januar.

– På denne bekreftelsen er det påført noe for hånd. Og da har det skjedd en misforståelse, sa advokat Stenbrenden.

Misforståelsen var i realiteten en skikkelig tabbe, der skoleledelsen trodde bekreftelsen – et standardskriv fra politiet – var et tegn på at politiet mente det forelå enda mer alvorlige forhold enn hva skolen først hadde mistenkt. Som følge av dette tok skolen raskt grep:

– Dette førte til at man tok en grundigere gjennomgang fra skolens side. 2. februar var det et møte om avskjed, og beslutning om avskjed skjedde 4. februar, sa Stenbrenden.

Som Altaposten tidligere har omtalt ble Bruer anmeldt hele fem ganger av sin tidligere arbeidsgiver Alta vgs og av Finnmark fylkeskommune. Anmeldelsene skal alle ha blitt henlagt fortløpende.

– Vi mener at det strafferettslige ikke er det mest relevante. Det mest relevante i saken er motarbeiding av ledelsen, grunnleggende problemer og konflikt. Men de ulike elementene som til slutt ble politianmeldt vil også være aktuelle, sa Stenbrenden.

– Partene har forskjellig virkelighetsoppfatning rundt en rekke forhold. Sett fra fylkeskommunens side er saken i første rekke en arbeidsrettskonflikt.